Opmaak Wiswijs 4e editie

De (globale) grafiek Wiswijs, die in 1990 begon, krijgt (voorjaar 2018?) weer een (lokaal) maximum: de vierde editie (hiernaast omslag 3e editie) gaat verschijnen.

Opmaak

Medeauteur Fred Pach en ik hebben eind januari 2017 de kopij bij uitgever Noordhoff ingeleverd. Noordhoff had tijdens onze noeste arbeid al een soort proef van een van de hoofdstukken gemaakt, zodat wij commentaar op de opmaak zouden kunnen leveren.

Ik brand natuurlijk van verlangen om u al het een en ander van die opmaak te laten zien, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. De eerste stap is in ieder geval veelbelovend, maar er komen nu eerst nog vervolgstappen.

Full colour & navigatie

In ieder geval gaan we over op full colour. Maar we houden het, uiteraard, beschaafd, het zal beslist geen kermis worden! Die kleuren ondersteunen vooral de navigatie door het boek, een aspect dat voor onze doelgroep (vaak mensen die op latere leeftijd besluiten om te gaan studeren en voor hun toelating een basis Wiskunde nodig hebben) erg belangrijk is.

Elk hoofdstuk krijgt in de nieuwe druk een eigen kleur. Zo worden de theorie, opgaven, antwoorden en volledige (!) uitwerkingen van een hoofdstuk visueel bij elkaar gehouden. De ‘structuurelementen’ (Voorbeeld, Eigenschap, Pas op, …) houden door het boek heen wel steeds dezelfde kleur (en vormgeving).

Het woord (of liever: de daad) is nu weer aan de uitgever, Noordhoff. Ik houd u op de hoogte.