Zoek de balans

In een, uitgewogen, artikel schetst Matt Larson, voorzitter van de NCTM (zeg maar: de Amerikaanse versie van de NVvW), de banen van de pendule die sinds 1788 op en neer pendelt tussen de verschillende didactische stromingen in Wiskundeland. Hij citeert daarbij uit het rapport Common Core Math in the K–8 Classroom: Results from a National Survey:

The Common Core math standards seek to bring a peaceful end to the ‘math wars’ of recent years by requiring equal attention to conceptual understanding, procedural fluency, and application (applying math to real-world problems). Yet striking that balance has not been easy.

Seek balance

De analogieën met de Nederlandse situatie dringen zich op en Matt Larson’s advies hieronder kan ik geheel en al onderschrijven: Seek balance. In ons (medeauteur: Fred Pach) boek Wiswijs (vierde druk in de maak) proberen wij dat ook daadwerkelijk te doen.

Larson:

And that brings us to the latest perceived pendulum swing: the Common Core State Standards and the associated myriad of misinformation and misinterpretations surrounding them, as well as the historic and seemingly inevitable pushback that now benefits from and is fueled by social media. So what should a mathematics teacher caught up in these historic and continual pendulum swings do? My advice: Seek balance.

In many ways it seems as though we live in a world that is out of balance—pushed to extremes—that has “lost the middle” in various ways. To move mathematics teaching and learning forward, we have to resist the urge to be pushed to extremes. We have to do our part to break the historic cycle of pendulum swings.

Het hele artikel vindt u hier. Met dank aan Kees Hoogland voor de tip.