Percentage bevoegd gegeven lessen Wiskunde, 2015

Als u, zoals ik, op Twitter(deck) de hashtag Wiskunde continue open heeft staan, dan is het geen nieuws voor u: er is een flink tekort aan bevoegde wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs. En dat tekort wordt de komende jaren alleen maar groter, vanwege de babyboomgeneratie die met pensioen gaat.

Vandaag kwam hierover recent dit IPTO-rapport uit, dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Voor het vak Wiskunde staan hieronder de percentages bevoegd gegeven lessen (teldatum: 1 oktober 2015). Hiernaast bestaan – uiteraard – de categorieen onbevoegd en de, wat mistige, benoembaar. Voor details: raadpleeg het rapport. Ik ben in dit geval voor Wiskunde wat minder optimistisch dan Staatssecretaris Dekker in zijn begeleidende brief.

  Wiskunde
Vmbo 73,80%
Havo 80,80%
Vwo 89,70%
Combinaties 81,30%
Totaal 80,20%
Bevoegdheid rekenen?

Hierover kan ik kort zijn: er bestaat geen aparte bevoegdheid voor lesgeven in het rekenonderwijs. Ik verbaas me over het grote percentage (bevoegde/benoembare) leraren Nederlands dat dat vak geeft. In het rapport vind ik deze tabel met onderschrift:

Met een willekeurige andere lerarenopleiding kun je ook bevoegd worden voor het geven van rekenen. De lerarenopleiding moet dan aangevuld worden met het vak Rekenen (zoals dat wordt aangeboden bij de lerarenopleiding Wiskunde), of: als de bevoegdheid in een ander vak is aangevuld met een post-hbo traject Rekendidactiek, gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo. Dat laatste moet dan blijken uit een aantekening op het getuigschrift respectievelijk uit een certificaat.