Je begrijpt het, maar toch vind je het jammer

 

 

 

 

 

 

Uit de Groningse Ukrant

Nieuwe naam voor bèta’s

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heet sinds deze maand de Faculty of Science and Engineering. De nieuwe naam moet meer buitenlandse studenten trekken.

De nieuwe naam doet recht aan het internationale karakter van de faculteit, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens. ‘Bijna alle opleidingen zijn in het Engels en er zijn veel internationale studenten en onderzoekers bij de faculteit’, reageert hij.

De nieuwe naam zorgt er ook voor dat de opleidingen en het onderzoek van de faculteit beter herkenbaar en vindbaar zijn in het buitenland. Volgens Deekens is dat te danken aan de termen science en engineering.

En dat terwijl Simon Stevin er juist voor gezorgd had, dat Wiskunde hier wiskunde of wisconst heet, en niet math, maths, mathematica, of …, zoals elders in de wereld.

Volgens Stevin hadden Adam en Eva in het paradijs Nederlands gesproken: de oertaal met de meeste korte woorden die makkelijk samenstellingen vormen. Deze taal werd volgens hem gesproken in de zogenaamde Wysentijt. Stevin gaf de voorkeur aan uitgaven in het Nederlands, met eigen woorden voor Grieks-Latijnse termen. Zo werd hij een van de grondleggers van het wetenschappelijke en technische Nederlands. Zijn invloed op het Nederlands is nog steeds merkbaar. In Uytspraeck vande Weerdicheyt der Duytsche Tael, een onderdeel van de Weeghconst, benadrukte hij het belang van de taal waarin wetenschap wordt beoefend. Hij beweerde namelijk dat het Nederlands met zijn eenlettergrepige woorden beter geschikt is voor kennisoverdracht. Hij bedacht Nederlandse namen voor wetenschappelijke begrippen (purisme). Enkele voorbeelden zijn evenaar, evenredigheid (equiratio, analogia), evenwijdig (evenwijdich, parallel), een gegeven, kegelsnede, lanckworpigh (nu: langwerpig), loodrecht (perpendiculair), middellijn (diameter), raaklijn (tangens), boogsinus (arcsinus), rede (ratio, logos), scheikunde (chemie), stelkunde (algebra), vlak (bij Stevin vlack), wiskunde (wisconst, mathematica), wijsbegeerte (filosofie). Zo kreeg het Nederlands eigen wetenschappelijke woorden, waar andere Europese talen leenwoorden gebruiken. Overigens wordt het woord vernufteling voor ingenieur aan P.C. Hooft toegeschreven.