Berichtgeving rekentoets wordt neutraler, dus beter !

En scholen zijn, met recht, trots op de prestaties van hun leerlingen en docenten! De prestaties gaan vooruit, maar tussen scholen bestaan nog wel grote verschillen.

Meetellen

Het laten meetellen van de toets in vmbo en havo (toets telt nu alleen in vwo mee) zou een prikkel kunnen vormen voor de achterblijvende scholen (en hun leerlingen en docenten) om een tandje bij te zetten!