Riemann-hypothese eindelijk bewezen !

Zoals bekend, is de Riemann-hypothese een hypothese over de verdeling van priemgetallen. Tot voor kort was dit een van de onopgeloste problemen in de wiskunde.

Donald J. Trump heeft dit probleem echter recent op briljante wijze opgelost, hierbij dankbaar gebruik makend van de door Kellyanne Conway opgestelde Theorie van de Alternatieve Feiten. Het al dan niet waar zijn van een bewering kan binnen deze baanbrekende theorie afhangen van de context en de motieven van degene die het feit presenteert.

Bron