Cédric Villani: wiskunde kan onze intuïtie overstijgen

Verborgen waarheden doordringen onze wereld. Ze zijn ontoegankelijk voor onze zintuigen, maar de wiskunde stelt ons in staat verder te gaan dan onze intuïtie om hun geheimen te onthullen. In dit overzicht van wiskundige doorbraken spreekt Fieldsmedaillewinnaar Cédric Villani over de sensatie van het ontdekken en vertelt hij over het soms verbijsterende leven van een wiskundige. “Mooie wiskundige verklaringen zijn er niet alleen voor ons plezier,” zegt hij, “ze veranderen onze kijk op de wereld.”

En over de stem die hij hoorde na een doorwaakte nacht.