Vier Videos over Wiskundige Denkactiviteiten

De term Wiskundige Denkactiviteiten (WDA) wordt gebruikt in de nieuwe eindexamenprogramma’s havo en vwo. Het is geen echt nieuw onderwerp, het is, volgens mij, meer het expliciet tot doelstelling maken van wat soms toch al gedaan werd.

Met name de docent in de tweede video (van het Farelcollege, Amersfoort) geeft een concrete invulling aan het stimuleren van WDA en doet dat op een heerlijk rustige wijze. Hij geeft niet direct het juiste antwoord. Zeker voor de betere leerling lijkt het mij inderdaad goed ook vragen te stellen waarvan het antwoord of de oplossingsweg niet bij het allereerste begin duidelijk is. Het zet die leerling aan het denken en dat lijkt mij juist de bedoeling.

Ik ben benieuwd eens in een video te zien hoe en of dit ook met zwakkere leerlingen werkt. Lopen deze niet al gauw vast? En dan? In groepjes werken, zoals in de video’s gebeurt (waarschijnlijk onder het motto De lamme helpt de blinde), is lang niet voor iedereen een goede oplossing. Kun je die zwakkere dan toch op weg helpen zonder de oplossingsstrategie te verraden?

In ieder geval goed te laten zien, dat het vinden van het juiste antwoord zeker niet het enige is dat telt in het wiskundeonderwijs!

Bron

U kunt zelf ‘doorspoelen’ naar een volgende video.

Meer over WDA in de praktijk