Waarom We Een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, deel XX

CohHNqBUAAAjKMr (1)

AH moet dit lastige probleem kennelijk eerst nog even aan de financiële afdeling (of de CFO) voorleggen:

Eerdere afleveringen in deze serie.