Rechter over Straal en Diameter

Berthold-Ziengs-gaat-in-cassatie-tegen-vonnis-foto-RTV-DrentheUit het vonnis:

4.8

Ten aanzien van de geografische reikwijdte van het beding wordt het volgende overwogen. Kort na zitting hebben de kantonrechter en de griffier geconstateerd dat partijen het beding kennelijk zo hebben begrepen dat de werknemer niet werkzaam mag zijn binnen een straal van 50 kilometer rondom de vestiging van de werkgever, terwijl het concurrentiebeding gewag maakt van diameter. Bij vonnis van 29 augustus 2014 heeft de kantonrechter daarom aan partijen een tweetal vragen voorgelegd, namelijk ten eerste hoe de geografische reikwijdte van het beding dient te worden begrepen en ten tweede of Amsterdam onder de geografische reikwijdte van het beding valt.

4.11.

Douglas heeft geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan zij “diameter” in het beding heeft opgenomen terwijl zij “straal” bedoelde. Evenmin heeft zij aangegeven waarom zij “diameter” steeds als “straal” heeft uitgelegd. Aldus heeft zij onvoldoende gemotiveerd waarom zij “diameter” redelijkerwijs als “straal” heeft kunnen uitleggen.
De kantonrechter neemt hierbij het volgende in aanmerking:

  1. Taalkundig/meetkundig kan er geen enkel misverstand over bestaan dat “diameter” een andere betekenis heeft dan “straal”: de diameter is de doorsnee of middellijn van een cirkel, de straal is de afstand van het middelpunt tot de cirkel; de diameter is dus tweemaal de straal;
  2. Bij een straal van 25km is de oppervlakte (π r²) van het gebied waarin [gedaagde] niet bij een concurrent mag werken 1962,5 km², bij een straal van 50 km is dat 7850 km², dus een gebied dat 4 keer zo groot is;
  3. De vestiging van Rituals in Amsterdam valt bij de ene uitleg net wel en bij de andere uitleg net niet onder het verbod;
  4. Aan overtreding van het beding zijn voor [gedaagde] vergaande gevolgen verbonden, namelijk verbeurte van een boete van € 500,– per dag;
  5. Douglas is de partij geweest die het beding heeft opgesteld; in de dagvaarding stelt zij zelf dat zij daarbij een zorgvuldige afweging heeft gemaakt.

Het hele vonnis vindt u hier.

Met dank aan Ionica Smeets voor de tip.