Nieuws over Rekentoets

logoHieronder staat de brief van de Minister hierover aan de Tweede Kamer.

Hier de belangrijkste punten:

  • vwo-ers scoorden goed in 2015/2016; vangnet blijkt niet nodig;
  • vanaf volgend cursusjaar valt de Rekentoets onder de kernvakkenregeling;
  • in 2016/2017 telt in vmbo en havo het resultaat nog niet mee voor het eindexamen; cijfer wordt wel vermeld op cijferlijst;
  • rekentoetsen 2A (vmbo-bb) en 3S (alternatief voor vwo 3F) krijgen op termijn (2018/2019?) een officiële status;
  • scholen hebben financieel voldoende geïnvesteerd in rekenonderwijs.

Mijn commentaar

Duidelijke correlatie (ik druk me voorzichtig uit) tussen al dan niet meetellen cijfer rekentoets en de resultaten. Conclusie …

https://hanswisbrun.nl/wp-content/uploads/2016/06/kamerbrief-over-stand-van-zaken-rekenen-en-taal-in-vo-en-mbo.pdf