Gebeurt dit in 2016 e.v. weer, nu rekentoets niet meetelt in havo/mbo ?

CW1KwuLWwAAkdf9Of worden pabo‘s straks weer gedwongen allerlei nascholingscursussen te verzorgen? L’ histoire se répète, je zou er defaitistisch van worden ;-).

NB: de rekentoets waarvan in het artikel sprake is, is niet de vo/mbo-rekentoets, maar een speciaal voor de pabo noodgedwongen ingevoerde extra toets. Dit terwijl havo en mbo4 dé toeleidingsroutes zijn voor de pabo’s en een eindexamendiploma dus eigenlijk voldoende zou moeten zijn.

Dit knipsel, van zo’n negen jaar geleden, komt uit een map van Arno Kersten.