Nieuwe film: Einsteins Light

.

In de zeventiger jaren studeerde ik Theoretische Natuurkunde aan het Instituut Lorentz in Leiden, vernoemd naar Hendrik Lorentz, de beroemde (maar hier helaas te onbekende) Nederlandse natuurkundige. Centraal in de film Einsteins Light staat de vriendschap tussen deze Lorentz en Einstein. De film ging deze week in Leiden in première, maar zal later vast nog wel elders in het land te zien zijn. Einstein beschouwde Lorentz als zijn grote leermeester.

Eind november ga ik op een speciale fietstocht door Leiden, Einstein & Friends, langs plekken die een rol hebben gespeeld bij deze en andere vriendschappen van Einstein, zoals het woonhuis van Ehrenfest.