Politici: De Tijd Zal Het (U) Gelukkig Leren

Het besluit is gevallen: de rekentoets telt voorlopig niet mee in vmbo, havo en mbo (wel in vwo). Dat het zo zou uitpakken, daar heb ik sinds De Draai Terug van vorige week geen moment aan getwijfeld. Het is gewoon de politieke realiteit, met daarin een ontluisterende rol van vooral de PvdA.

Toets en onderwijs twee-eenheid

Hieronder een tweet van een mbo-docent gisteren. Prachtig natuurlijk, het verhaal dat het niet om de rekentoets, maar om het rekenonderwijs zou moeten gaan (uiteraard mee eens, wie niet?), maar met 2 van de tot recent nog in de klas aanwezige 24 studenten blijft er niet zo heel veel meer over van dat rekenonderwijs … .

Gedupeerden

Kunt ú het trouwens nog: 24 – 2 berekenen? Hoeveel gedupeerden zijn dat? Ja, nu juichen die vast, maar straks, als ze uitvallen in het vervolgonderwijs of geen baan kunnen krijgen dan wel behouden? Of als ze met getallen bedonderd worden in de burgermaatschappij? Tel bij die 22 – want dat is de uitkomst kan ik u verklappen – nog maar 1 op: hun gefrustreerde docent.

Dat ik de afgelopen dagen een tragikomisch blogbericht aan het onderwerp besteedde, was niet omdat ik de illusie had nog enige invloed op dat besluit uit te kunnen oefenen. Zo groot is mijn invloed in Reken/wiskundeland echt niet en politieke invloed heb ik al helemaal niet.

Frustratie

Ik moest echter wat met mijn eigen frustratie doen (anderen zouden misschien in een supermarkt wild om zich heen zijn gaan schieten) en dat werd nog eens aangewakkerd door twee twitteraars die meenden dat zijzelf mijn, keurige, (re)tweet- en bloggedrag konden bepalen. Daarover houd ik toch liever zelf de regie. Kinderen die klagen worden overge… . Hun gejammer daar weer over moet ik dan maar voor lief nemen.

Tweede adem

Bij mij werkt zoiets ook averechts, ik krijg dan wat sporters de tweede adem noemen. Die adem heb ik al vaker nodig gehad, al tijden ben ik het onderwerp meer dan zat, het biedt mij geen enkele inspiratie meer. De verhoudingen zitten al jaren muurvast.

Exquisit GTE 350-2A+ 1In de vriezer

Ik laat de tijd nu gewoon haar werk doen. Mijn oude blogberichten over het onderwerp gaan de vriezer in en kunnen daar straks gewoon weer uit, scheelt mij dan ook tijd.

Heel kort samengevat blijven mijn standpunten:

  • rekentoets invoeren in vmbo, havo, vwo en mbo;
  • resultaat voor diploma mee laten tellen, wellicht via de kernvakkenregeling;
  • meer inhoudelijke aanpassingen; een van de vandaag aangenomen moties zorgt er voor dat de rol van de rekenmachine in de toets zal worden teruggedrongen: goede zaak, vond ik altijd al;
  • verzekeren dat docenten het werk direct na afloop met hun leerlingen en ook met elkaar kunnen bespreken; in de plannen (juni 2015) van de Staatssecretaris was dit overigens al opgenomen, maar over dat elkaar was zijn Kamerbrief niet helemaal duidelijk; rekentoetsen moeten, vind ik, ook intercollegiaal besproken kunnen worden, net als andere onderdelen van het examen. Dat, om examentechnische redenen, niet alle opgaven besproken kunnen worden, daar heb ik overigens alle begrip voor.