Actiegroep Lieve Sander Opgericht #rekentoets

kop

 

 

Naar analogie van de actiegroep Lieve Maria (2006), wordt komende week de actiegroep Lieve Sander opgericht. Zij bestaat uit achtstegroepers en brugklasleerlingen en zal op zijn laatst over vijf jaar, maar vermoedelijk al veel eerder, in actie komen om de gevolgen te bestrijden van het besluit om de rekentoets (voorlopig) niet mee te laten tellen bij de toekenning van de diploma’s vmbo, havo en mbo.

Rampzalig voor onderwijs, economie en imago

De actiegroep constateert in haar persbericht dat dit besluit rampzalig blijkt uit te pakken voor het Nederlands onderwijs, de Nederlandse economie en het imago van Nederland in het buitenland. Zo goed als niemand in ons land blijkt namelijk nog te kunnen rekenen en de burgers van ons land zijn zodoende willoos slachtoffer geworden van die kleine elite ouderen die nog wél over voldoende rekenvaardigheden beschikken. Het zijn de zwakkeren in de samenleving die het meest getroffen zijn.

Gelukszoekers uit Nederland

De economie van ons land blijkt volledig tot stilstand te zijn gekomen en stromen gelukszoekers uit Nederland proberen in beschaafde landen als Syrië, Irak en Afghanistan een nieuw bestaan op te bouwen.

De leden van de groep blijken geen enkele vervolgopleiding aan te kunnen, met uitzondering van die voor leraar punniken. Maar hoeveel zijn er daarvan nodig?

Zij voelen zich bedonderd en richten hun pijlen op de verantwoordelijken uit 2015, die een ware Kruistocht tegen de Rekentoets ondernamen.

Happy winner - success business woman

Aanvankelijk gejuich, nu huilen: geen baan, geen vervolgonderwijs, geen perspectief

De actiegroep erkent ruiterlijk dat velen uit hun midden het besluit in eerste instantie met gejuich ontvingen en niet meer deelnamen aan de rekenlessen die nog door die ene idealistische rekendocent werden gegeven. Maar al gauw merkten ze dat dat kattengespin was, dat ze na het behalen van hun diploma nergens aan de bak kwamen en zelfs door werkgevers werden weggelachen vanwege die 1 voor rekenen op hun eindlijst. Ook het percentage uitvallers in het vervolgonderwijs bereikte een piek.

Eisen
  • Rekentoets per direct laten meetellen voor de diploma’s in alle vormen van vo en mbo.
  • Goed onderwijs dat daarop voorbereidt. Wellicht zijn er hier nog rekendocenten uit 2015 te vinden die hun enthousiasme hebben weten te bewaren. Anders kunnen deze zonder enig probleem gerekruteerd worden uit landen die, in het kader van hun ontwikkelingshulp, best bereid zijn om armlastige en domme landen als Nederland een steuntje in de rug te bieden.
  • Parlementaire enquête naar de oorzaken en verantwoordelijken van dit debacle.
  • Amnestie voor de schuldigen. Wij zijn niet haatdragend, maar vergevingsgezind. Erkenning van de gemaakte fouten is wel een voorwaarde.