Wist u dat u straks zelfs met een 1 …?

one-706897_640… zelfs met een 1 voor de rekentoets nog fluitend uw vmbo-, havo- of mbo(?)-diploma kunt halen? Een 1 voor de toekomstige juf of mees van uw kinderen, een 1 voor de verpleegkundige naast uw bed, een 1 voor de toekomstige monteur van uw auto. Het staat wat slordig op uw cijferlijst, maar who cares? De rekentoetsoppositie in ieder geval niet. En als het aan een deel van die oppositie ligt (die de rekentoets ook in het vwo niet mee wil laten tellen), kunt u met zo’n 1 straks ook gewoon naar de universiteit.

Tenminste: dit is wat er staat te gebeuren als een eergisteren ingediende motie van deze strekking dinsdag 13 oktober door de Tweede Kamer zal worden aangenomen. En dat ziet er helaas wel naar uit.

Tenzij u natuurlijk met zijn allen … .

4 gedachten over “Wist u dat u straks zelfs met een 1 …?”

 1. Even een correctie: ik heb niets gezegd over hoeveel leerlingen wiskunde hebben, “lang niet iedereen” staat niet in mijn post, ik stelde de retorische vraag. In HAVO heeft ruim minder dan 10 % geen wiskunde in het pakket. Van het vmbo heb ik geen recente aantallen, maar schat ik 10 tot 15 %, zeker in theoretische richting.
  Leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben hebben daarvoor hun redenen en zullen niet snel kiezen voor een vervolgstudie waarbij rekenen een belangrijke rol speelt, of ze zullen een applicatiecursus moeten volgen.
  Er zijn genoeg toetsen in het onderwijs die een signaalfunctie hebben voor de leerling, de school, de inspectie en het vervolgonderwijs, zonder dat het onoverkomelijke drempels worden. Het examen is het “rijbewijs” waar ze mee de verdere (leer)”weg” op mogen, bij het rijbewijs komt ook niet een extra “alles-of-niets”-toets banden verwisselen, verlichting repareren of olie verversen, hoewel je dat wel zou moeten kunnen (en het misschien ook wenselijk zou kunnen zijn dat dat geoefend werd).
  De crux geeft u zelf al aan: ” Over hoe zwaar het dan moet meetellen, daar valt nog wel over te discussiëren” en dat is één van de grote struikelblokken geworden, naast de kritiek uit het veld op de inhoud, de vorm, de wijze van afname, het eventuele gebruik van de rekenmachine, geen berekeningen maar alleen antwoorden, de contexten, de vragen zelf, allemaal voortkomend uit het kennisnemen van de eerste toetsen. Daar viel blijkbaar niet meer over te discussiëren, totdat de kritiek niet meer te negeren was.
  (Natuurlijk hebben ook de tegenvallende resultaten geleid tot de huidige situatie. Men kan zich afvragen of de rekentoets inderdaad doet wat hij doen moet: rekenvaardigheid testen. Daar verschillen de meningen nogal over. Die meningen zijn overal wel te lezen.)

  1. Geachte heer, beste Tjip.

   Ik citeerde u inderdaad niet, het was mijn eigen interpretatie van uw woorden, waarbij ik misschien te veel ben uitgegaan van de strikt wiskundige betekenis van ‘niet iedereen’ ;-).

   Ik ga niet al te uitgebreid in op wat u schrijft, alles is inmiddels – in ieder geval in de kringen waarin ik verkeer – wel gezegd over het onderwerp. Ik zou hier nog wel aan willen toevoegen dat kunnen rekenen niet alleen voor een vervolgtraject in het onderwijs nodig is. Ook als burger moet je immers kunnen rekenen, anders loop je ook de kans om bedonderd te worden. Dat geldt in versterkte mate voor de zwakkeren onder ons. Een – meetellende – rekentoets beschouw ik dan ook als een burgerrecht, een verworvenheid, waarmee zulks onheil kan worden voorkomen.

   In het ministeriële plan, dat nu getorpedeerd dreigt te worden, zou de rekentoets (na een jaar) onderdeel gaan worden van de kernvakkenregeling. Dan is er compensatie mogelijk, zij het niet heel veel.

   Hiermee sluit ik de discussie.

 2. Als je een 1 voor de rekentoets haalt (hij blijft dus) wat zal het dan worden met vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, en elk ander vak waarbij getallen een rol spelen? Dat fluiten zal ze nog wel vergaan, een diploma is dan ver weg.
  Hoeveel procent van vmbo- en havo-leerlingen hebben wiskunde in hun pakket? Met een 1 voor de rekentoets wordt het cijfer voor dat vak meestal dan ook niet veel hoger, althans geen 5. (En kijk eens hoeveel erg gerekend wordt in de boeken voor bijvoorbeeld de nieuwe curricula havo/vwo)
  En de generatie van voor de rekentoets, die ging toch ook naar het HBO en WO en de meesten slaagden toch? Omdat er méér is dan de rekentoets om je mee te kwalificeren.
  Maar dat wil niet zeggen dat de rekentoets op zich z’n waarde kan hebben en een signaal kan zijn: naar de leerling, naar de school, naar de inspectie. En hij is nog niet weg, in 2020 kan het zo maar weer aan de orde zijn.

  1. Er is inderdaad meer dan de rekentoets, daar heeft u helemaal gelijk in. En gelukkig neemt het vervolgonderwijs ook haar maatregelen en zorgt, noodgedwongen, voor allerlei reparatiecursussen en toelatingstoetsen. Maar een diploma zou toch voldoende waarborg moeten bieden voor doorstroom, vindt u niet? Dat vervolgonderwijs dat is … vervolgonderwijs, iets nieuws dus. Met het meetellen van de rekentoets zorg je ervoor dat ook dat rekenen voldoende beheerst wordt (zoals u zelf ook zegt: in havo, vmbo en mbo heeft lang niet iedereen wiskunde, anders zou dat nog een mogelijke weg zijn), dat ze daar in het vervolgonderwijs op kunnen rekenen. Over hoe zwaar het dan moet meetellen, daar valt nog wel over te discussiëren.

   ‘Signalen’ zijn niet voldoende, bij iedere gewone toets buiten die examentoets krijgt men toch al signalen? Als het goed is al eerder: feedback van de leraar tijdens de rekenles. Op een gegeven moment is het tijd om duidelijkheid te bieden: beheerst een leerling het rekenen voldoende of niet? Bij rijlessen doen ze dat toch ook? Daar wacht op een gegeven moment het rijexamen. En daar ben ik, als verkeersdeelnemer, reuzeblij mee!

   Hans W

Reacties zijn gesloten.