Rekentoets telt alleen mee in vwo

blackEen zwarte dag voor het rekenonderwijs gisteren in de Tweede Kamer.

Teruggezet in de tijd

We zijn, behalve in het vwo (waar de rekentoets nog het minst nodig is, omdat het vak wiskunde daar verplicht is), weer terug in 2008, toen het rapport Over de drempels met taal en rekenen werd uitbracht ! Zonder dat meetellen is de druk namelijk van de ketel. Er kan weer achterover geleund en dat zal door de achterblijvers ook vast gedaan worden. En hoe demotiverend voor de leerlingen, docenten en scholen die voorop liepen!

one-706897_640En nog iets: je kunt dus straks gewoon je havodiploma (of vmbo- of mbo-) halen met een 1 voor rekenen! Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden?

 

Ad de Graaf, directeur van de Vereniging Hogescholen zegt vandaag:

Ik zag gisteren een tweet waarin stond dat er nog maar vijf leerlingen waren komen opdagen in een examenklasje van een rekendocent. Toen de toets nog mee leek te tellen, waren dat er zeventien.

En een willekeurige tweet van een leerling zojuist:

L’histoire

Ik voorspel u: over een aantal jaar zal er weer geklaagd gaan worden: “Ze kunnen niet rekenen.”. En dan komen er natuurlijk smeekbeden: “Een rekentoets. En wel nu!” Dan wordt er een Commissie opgetuigd en dan … . L’histoire se répète.

Zie hier de 34 blogberichten die ik zelf over de rekentoets schreef. Ze gaan voorlopig in de vriezer en komen er straks natuurlijk gewoon weer uit.

Er is overigens nog een herkansingsmogelijkheid voor de rekentoetsoppositie die dit allemaal op haar geweten heeft: dinsdag 13 oktober wordt er over voorliggende moties gestemd. Ik vrees echter dat ze daar geen gebruik van gaat maken. Of u moet met zijn allen …

Ter herinnering

Dit stond in NRC van gisteren:

Want daar was iedereen het tien jaar geleden mee eens: dat rekenonderwijs was onder de maat. Dat kwam aan het licht toen eerstejaars pabo-studenten die leraar willen worden, slechter bleken te rekenen dan goede leerlingen uit groep acht van de basisschool. Reden voor toenmalig staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) het rekenprobleem al bij de vooropleidingen aan te pakken. En zo introduceerde zij de rekentoets, voor het voortgezet onderwijs én het mbo. [HW: Tweede Kamer stemde met 148 stemmen voor invoering.]


proxy
Namen deze vijf Kamerleden die allen zakten voor een miniversie van de rekentoets wraak? Over tien jaar weten we meer!