Rekentoets gaat volgens plan door in vo; niet in mbo

https://hanswisbrun.nl/wp-content/uploads/2015/10/Stand_van_zaken_invoering_referentieniveaus_taal_en_rekenen.pdf
Aldus de brief aan de Tweede Kamer van vandaag van staatssecretaris Dekker.

In de Tweede Kamer waren er ook tegengeluiden te horen, zoals:

en

Ook de nodige cynische reacties via de sociale media:

Dinsdag 13 oktober worden moties uit de Tweede Kamer over het onderwerp in stemming gebracht.

Tot er nadere berichtgeving is, houd ik het bij deze passage uit de brief:

We gaan voor het vo door met wat in 2012 al is aangekondigd. Daar gaat het resultaat op de rekentoets vanaf dit schooljaar meetellen voor het behalen van het diploma, met inachtneming van de afgesproken vangnetregeling. Omdat de rekenresultaten in het mbo ten opzichte van het vo nog achterblijven en we altijd hebben gezegd dat leerlingen niet de dupe mogen worden van rekenonderwijs dat niet op orde is, hebben we besloten om het resultaat voor de mbo-leerlingen de komende jaren nog niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma. Wel wordt het resultaat op de rekentoets zichtbaar op de resultatenlijst om zo te stimuleren dat iedereen zich maximaal inzet voor een zo goed mogelijk resultaat. In het mbo is nog een forse verbetering van het rekenonderwijs nodig. Wij ondersteunen scholen hierbij en verwachten dat zij alles uit de kast halen om het rekenonderwijs te verbeteren. We gaan de voortgang nauwgezet monitoren en spreken scholen aan wanneer deze verbetering niet snel genoeg gaat. Alle leerlingen hebben namelijk recht op goed rekenonderwijs.