Grafische Rekenmachine: Requiescat In Pace

Toen de GRM (Grafische Rekenmachine) hier in Nederland op het toneel verscheen zag ik er wel degelijk mogelijkheden in. Zeker in de oriënterende, verkennende, fase biedt het apparaat voordelen boven pen & papier, waarbij ik het snel kunnen tekenen van (overigens zeer gebrekkige) grafieken als het belangrijkste voordeel zag. Ik schreef ook een artikel over de combinatie met dataloggers.

In de loop der jaren is mijn houding veranderd. Dat gebeurde voor het eerst toen ik moest constateren dat het apparaat niet op de juiste wijze werd ingezet: namelijk voor en bij zo’n beetje alles, ook in de verwerkingsfase en bij de examens. Ik kan dit leerlingen niet of nauwelijks verwijten, wel hun docenten.

Ouderwets

Inmiddels zijn we zo’n vijfentwintig jaar verder en moet ik constateren dat bij dit didactische bezwaar nog een ander bezwaar is gekomen: de gebruikte technologie van de GRM is in de loop der jaren nauwelijks veranderd en is dus volstrekt ingehaald door die van andere gadgets. Het apparaat is hopeloos ouderwets geworden. Log was het al.

Prijs

Bovendien: de prijs ervan is gaande de tijd weliswaar iets lager komen te liggen, maar (relatief) niet zo laag als bij andere apparaten uit die tijd het geval is (Ik herinner me nog dat ik toentertijd voor mijn Toshiba laptop enige duizenden guldens moest betalen. En wat kost een notebook nu?).

R.I.P.

Ik pleit er dus voor de GRM nu geleidelijk af te schaffen, op de eerste plaats bij de eindexamens. Requiescat In Pace ! Eventueel kan hierna andere technologie (computer, tablet & apps) gebruikt worden, maar op grond van de ervaringen met de GRM zou ik daar terughoudend in zijn. De didactiek, daar draait het om, niet om de technologie. Dus eerst de vraag stellen: leren mijn leerlingen hier beter Wiskunde van?

Zonder

En wat die zin op het plaatje bovenaan betreft: niet alleen heb ik het toestel niet echt nodig om te onderwijzen, zonder doe ik dat zelfs beter ! En dat geldt m.b.t. het leren in de overtreffende trap voor mijn leerlingen.

Naar het artikel dat de aanleiding was voor dit bericht.

 

1996

2 gedachten over “Grafische Rekenmachine: Requiescat In Pace”

 1. Of de GRM an sich hopeloos ouderwets is geworden, misschien de TI 83/84, maar de TI-nspire vind ik een apparaat waar ik, ook vergeleken met die andere “gadgets” nog wel aardig mee uit de voeten kan. En als je naar de advertentie van HP in de Wiskunde-brief kijkt…
  Een belangijker punt vind ik dat de GRM-constructeurs hun GR-kerstboom zo hoog opgetuigd hebben dat hij inmiddels qua gebruik in het onderwijs is omgevallen. Vandaar ook die resets en examenstanden. Al die extraatjes die er steeds weer bijgekomen zijn om de leerlingen het zelf denken en doen uit handen te nemen, dat werkt contraproductief in de klas. De GRM kan tegenwoordig veel te veel, om maar van die SOLVE-mogelijkheden e.d. te zwijgen! Natural displays, wortels en breuken en derzelver herleidingen, “exacte” antwoorden (een antwoord als 62425/9996 als je sqrt(39) intikt en daarna MAT/FRAC) (TI 84) en de verschillen in mogelijkheden tussen de verschillende merken. De GRM-producenten hebben zichzelf uit de onderwijsmarkt gewerkt met al die steeds overbodigere toetsers en bellen.
  (Je vraagt je af hoe bijvoorbeeld CvTE, NVvW en FI staan tegenover deze ontwikkeling).
  In de klas bewees de GR bij mij de nodige diensten voor demonstratie, exploratie en “even snel”, maar we hielden regelmatig toetsen zonder het apparaat. Die “gadgets” kunnen daar inderdaad heel goed voor in de plaats komen. Zonder GR zal er zeker bij wiskunde B een prima examen, of misschien nog beter, in elkaar gezet kunnen worden. Bij wiskunde A krab ik me nog wel even achter de oren…
  Als de GRM teruggedrongen wordt dan zal dat ongetwijfeld terugslaan op de noodzakelijke vereiste rekenvaardigheid en wat dat betreft de aanloop naar de examen beïnvloeden. En dan kom je meteen op de rol van de “gewone” RM in de onderbouw, en het PO. Dat zal dan ook weer anders moeten.
  De geleidelijke afschaffing van de GRM zal dus flinke consequenties hebben voor het hele reken- en wiskundeonderwijs, tot en met de rekentoets toe. Maar het zal er niet minder van (hoeven te) worden. Gezien de andere vele mogelijkheden van ICT denk ik dan niet dat het een “terug naar af” zal worden, de didactiek van het rekenen en wiskunde zal inderdaad niet moeten draaien om de technologie, maar kan er wel dankbaar gebruik van maken, zoals dat al altijd het geval was. Het is de kunst om dat zinvol te blijven doen.

Reacties zijn gesloten.