Modellen en een Asieltsunami

cbca6c33-9e67-4d95-89f1-3c37189c2985Ons Goudlokje Geert Wilders ging er bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer weer eens lekker tegenaan: er dreigen grote rampen, nu maar liefst een half miljoen asielzoekers per jaar ons mooie land zullen komen verkrachten.

Ik heb er in mijn blogberichten al vaker op gewezen: de uitkomsten van dit soort berekeningen hangen nauw samen met de gekozen definities en de gekozen modellen. Bij Wilders ging dat simpel:

Op een bepaalde dag vorige week zouden er ongeveer 700 vluchtelingen in ons land asiel hebben aangevraagd, aldus Jos Wienen, voorzitter asielzaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, op RTL. De rest is hoofdrekenen: 365 dagen maal 700 is 253.500 vluchtelingen per jaar. Wilders: ‘Als zij allemaal een partner meenemen, dan zijn dat een half miljoen mensen per jaar’.

Dat er op deze berekening het nodige valt af te dingen is vandaag in de Volkskrant te lezen. Volgens de berekening daar ligt het aantal asielaanvragen bovendien ver beneden het niveau van de vorige decennia. Zie ook de grafiek hierboven.

Ook op deze berekening valt natuurlijk kritiek uit te oefenen, maar zij lijkt mij toch meer in overeenstemming met de ‘werkelijkheid’ dan het simpele sommetje van Wilders. Rest mij nog uit te dragen dat het in beide gevallen natuurlijk slechts om schattingen gaat. De toekomst is, zeker in deze zaak, volstrekt ongewis.