Symboolschuiven met de bulldozer

?????????
?????????

Ik heb u al eens laten kennismaken met mijn privéleerling Thomas, voor wie wiskunde een soort bak was met allemaal lottoballen/regels: bij elke opgave pakte je daar op goed geluk een regel uit, paste je deze toe en dat was het dan. ‘Op goed geluk’ is misschien niet de juiste uitdrukking: bovenstaande regels lijken op het eerste gezicht immers logisch, ze gaan uit van de lineariteit van de gebruikte  functies.

Toch kloppen ze niet, wat door een (tegen)voorbeeld direct aangetoond kan worden.

?????????
?????????

Wiskunde is niet zo maar, lukraak, wat met symbolen schuiven, Wiskunde betekent Begrip & Inzicht ! Het is (bijna) een identiteit, Begrip & Inzicht is een wezenskenmerk van het vak. Zonder Begrip & Inzicht slaat het vak echt helemaal nergens op, kun je immers elke ‘regel’ krijgen die je maar wilt.

Ben Orlin, een Amerikaanse wiskundeleraar uit Birmingham (UK), gaat hier in zijn blogbericht nader op in, al heb ik mijn twijfels over zijn analyse dat het hier om verwarring van twee verschillende betekenissen van haakjes gaat.