Zwart gat dreigt voor rabiate tegenstanders rekentoets

De kogel lijkt nu definitief door de kerk. Vannacht, na twaalven (!), was er in de Tweede Kamer nog een stemming over een motie van Michel Rog (CDA), die de invoering van de rekentoets weer eens wilde uitstellen, zelfs na de laatste tegemoetkomingen van Staatssecretaris @SanderDekker. Gelukkig werd deze motie verworpen. Dit zijn die tegemoetkomingen:

  • Nieuw is dat we ook in de overgangsperiode blijven werken met cijfers, in plaats van met vaardigheidsscores en de aanduiding ‘behaald’ / ‘niet behaald’.
  • Nieuw is dat er per schoolsoort/leerweg/mbo-niveau een apart vangnet is voor de ER-toets. Dit vangnet werkt hetzelfde als bij de reguliere rekentoets.
  • Tot slot is nieuw dat het tweede jaar – of in geval het vangnet in werking treedt het derde jaar – waarin de rekentoets meetelt, deze onderdeel wordt van de kernvakkenregeling. Het probleem van strenger uitpakken dan de kernvakkenregeling is hiermee opgelost.

Vooral met de punten 1 en 3 ben ik blij. En verder worden de opgaven nu na afname ook openbaar, waar ik altijd al voorstander van ben geweest.

CIknjsOWcAAhkJ6

Voor het echie

Vanaf het komend schooljaar tellen in (het grootste deel van) vo en mbo de resultaten op deze toets nu ook echt mee, zij het dan dat de lat eerst nog niet zo hoog komt te liggen. Het woord is dan (weer) aan scholen, docenten en hun leerlingen.

Ik wens hun op het pad verder omhoog (resultaten 2015 waren al beter dan die van 2014) succes! Datzelfde geldt overigens ook voor de leden van de cito-constructiegroepen, die de opgaven voor deze toets maken. Wellicht zijn er nog vacatures, dus grijp uw kans als u nog iets wilt verbeteren!

You Can’t …

En speciaal voor mensen met een kort geheugen: volg de vorige link. Dan zult u zien dat ook ik zeker niet in alle opzichten tevreden ben met de huidige inhoud van de toets (Ik zou de rekenmachine er bijvoorbeeld helemaal uit willen.). Maar voor mij geldt wel: You Can’t Always Get What You Want. Ook dat is democratie. Bovendien houdt de wereld gelukkig niet op bij vandaag, er zijn altijd nog verschuivingen mogelijk. Het woord is nu echter aan de constructiegroepen, vakgenoten, niet meer aan de politiek.

5Einde tijdperk

Dit is echt het einde van een tijdperk van vele, vele jaren, te veel (zeven á acht) jaren. Voor diegenen die zich met hand en tand (en meer!) verzet hebben tegen de invoering dreigt nu een groot zwart gat.

Ik voel me wat hulpeloos als ik hun voorhoud dat er ook nog leuke dingen voor de mensen zijn! Toch kan ik het aanraden: begin de zomer nu eens met een goed glas witte (Pi-)wijn of IPA-bier, buiten op een terrasje in de zon. Daarmee kun je veel van je gram wegspoelen. Proost!

En daarna liggen er voor hen zo veel mogelijkheden: vogelen, marathonlopen, promoveren, …, een eindeloze mer à boire (van @benwilbrink begreep ik dat hij pi gaat berekenen; dat noem ik nog eens een mooi vooruitzicht!) !


Misschien bevalt het Dolce far niente hun zo goed, dat wij hen na de zomer niet eens meer terugkennen!

Nu werkloos? Here Comes The Sun