Glasnost: nu ook bij de NVvW !

NVvWAchter de schermen heb ik recentelijk geprobeerd de NVvW tot wat meer transparantie te bewegen. Hoe kun je immers van andere instellingen of de politiek transparantie verlangen of zelfs eisen als je deze zelf niet, als vereniging, uitdraagt?

Met name zou ik, als lid, graag willen weten hoe in het bestuur (er zijn er twee: een dagelijks, DB, en een algemeen, AB) publieke standpunten tot stand komen. Ik heb er weinig moeite mee als bepaalde standpunten niet die van mij zijn, maar dan wil ik wel weten langs welke weg deze tot stand zijn gekomen.

Standpunten die zijn ingenomen na lang en intensief ledenberaad zijn natuurlijk de beste, maar ik snap best dat dat in de hectiek van deze tijd niet altijd mogelijk is. Een ex-collega verwoordde het zo: “Ik zou als verenigingslid in ieder geval in staat moeten zijn de buitenwereld te melden: “De NVvW neemt t.a.v. X het standpunt Y in vanwege Z. Ik ben het daar zelf niet mee eens, maar dit zijn wel de argumenten.”

Actiepunten

In eerste instantie werd er op mijn verzoek wat afhoudend gereageerd, maar toen ik aanhield – zo ben ik wel – kwamen de twee besturen tot een lijstje beleidsvoornemens/actiepunten, waarvan ik in ieder geval de eerste twee positief beoordeel !

  • Poll op de website intensiever te gaan gebruiken om de mening te vragen van de leden over actuele zaken.
  • In nieuwsbrief een globaal besluitenlijstje per maand te publiceren onder de kop: van de bestuurstafel, en geschreven door de secretaris en met goedkeuring van het db.
  • De notulen [van DB/AB; HW] zijn bij de secretaris (fysiek) in te zien.
  • In Euclides komen stukken van het bestuur over zaken die op langere termijn spelen. (zoals bijvoorbeeld Het Register).

Bij het tweede punt plaatste ik in een reactie nog wel deze kanttekening: “Ook punt 2 (van de bestuurstafel in nieuwsbrief) kan ik waarderen, zij het dan dat ik in zo’n brief ook de argumenten opgenomen zou willen zien die tot besluiten geleid hebben.”

En over punt 3 meldde ik: “Over punt 3 had ik het al eerder: voor mij is dat schijndemocratie.” Geen lid zal immers van deze gelegenheid gebruik gaan maken.

Glasnost

In de NVvW-Nieuwsbrief van deze maand (juni) staan gelukkig al wat voorzichtige aanzetten tot meer transparantie. Ik had zelf graag gezien dat deze poging de vijftiger jaren nu definitief vaarwel te zeggen (Glasnost, nu ook bij de NVvW !) van wat meer klaroengeschal was voorzien, maar je kunt niet alles ineens verlangen.

Ik nodig u allen hierbij uit om deze koersverlegging te ondersteunen door:

  • in de gaten te houden wat er met het lijstje punten hierboven door het DB/AB gedaan wordt;
  • belangrijker: actief mee te werken, bijvoorbeeld door polls in te vullen;
  • het bestuur te laten merken dat u ook echt een betrokken lid wilt zijn, niet eentje die alleen Euclides leest en jaarlijks trouw het lidmaatschapsgeld overmaakt.

Uw vakvereniging wordt namelijk door u gemaakt, niet door het bestuur, laat staan door mij !