Sonnet: zes is twee keer drie (en drie keer twee)

Wie wil leren trommelen, krijgt al snel als oefening: sla met je ene hand regelmatig groepjes van drie (1-2-3-1-2-3) op de tafel, terwijl je met je andere hand even regelmatig groepjes van twee (1-2-1-2) slaat, en de 1en van beide handen tegelijk trommelen.
Je leert zo je handen te dissociëren. Het is vreselijk lastig, maar als het je lukt, is het ook heel verslavend. Justus De Harduwijn deed het in de tekst van zijn sonnet ‘Den Christelijcken mensche vveder-staet syn drye Vyanden‘ in Goddelicke Lof-sanghen. Bijna in iedere regel wordt wel een drieslag gemaakt: er wordt een rijtje van drie dingen genoemd.

Professor Marc van Oostendorp geeft in Neder-L, een elektronisch (dit woord zelf is voor mij al Neerlandistiek!) tijdschrift voor de Neerlandistiek, meer achtergronden en legt uit waarom drie dingen een groep vormen en twee en vier dat niet doen.

Afmaken

Als niet-wiskundige maakt hij echter essentiële informatie die hij zelf aandraagt in de inleiding niet af. Via de uitgebreidere titel van dit blogbericht doe ik dat voor hem.