Twecibel en logaritmes

Gisteren plaatste ik deze tweet op Twitter:Eerder had ik dit al eens toegespitst op het debat over de rekentoets, waarin het nogal opvalt dat sommige mensen (een psycholoog annex bibliothecaris, een hoogleraar in de wiskunde, een correspondent in Parijs, een Telegraafjournalist, …) die nog geen minuut zelf voor een klas hebben gestaan vaak het hoogste woord voeren.

Bovendien bestaat bij deze kwakzalvers de misvatting dat een niet-onderbouwd standpunt best onderbouwd kan geraken als je het maar vaak en luid genoeg herhaalt. Dat schiet niet echt op.

Bescheidenheid

Als ik mij zelf zou mengen in een discussie over – ik noem maar wat – de bloembollenteelt, dan zou ik mij in ieder geval wat bescheiden opstellen. Weliswaar heb ik als kind een paar weken bollen gepeld, maar dat lijkt mij niet voldoende voor een relevante bijdrage aan zo’n discussie. Zo’n gedachte is deze tweeps vreemd.

Twecibel

ea38d782603ff2d29052d36ecb4b8cb5De twecibel kent een logaritmische schaal, net als haar maatje, de decibel, die gebruikt wordt voor geluids(druk)niveaus.

Dat (de L in de formule) is eigenlijk geen echte eenheid, maar tien maal (een logaritme van) een verhouding. Het is dus geen absolute maat. I staat voor de geluidsdruk, gemeten in Pa(scal). Internationaal is afgesproken dat de referentiewaarde (I0 in de formule) 2*10-5 is. Dat komt overeen met 0 dB.

(Wat ik me nooit had gerealiseerd: er is ook een, heel weinig gebruikte, eenheid bel. De decibel is tien maal deze eenheid een tiende van deze eenheid, vandaar dat deci in de naam).

Het plaatje hieronder geeft globaal aan hoe het verband ligt tussen de geluidsdruk (in Pa) en het geluids(druk)niveau (in decibel).

Sound-pressure-NL-3244078

Hier vindt u meer over de decibel. En hier meer over logaritmische schalen in het algemeen.

2 gedachten over “Twecibel en logaritmes”

  1. In uw stuk refereert u aan de bel waarbij u aangeeft dat de decibel 10 keer zoveel zou zijn als de bel. Het is echter een decibel, geen “decabel”. Deci staat voor een tiende deel niet tien keer.

Reacties zijn gesloten.