Weg met het log-symbool?

Wiskundige bewerkingen komen in paartjes: optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen, enzovoorts. Bij machtsverheffingen horen eigenlijk twee partners: worteltrekken en het nemen van de logaritme, afhankelijk van wat je als variabele wilt zien:

x² = 8, daar hoort de inverse bewerking worteltrekken bij: x = ±√8. Maar bij 2^= 8 hoort een logaritme: ²log 8.

Dat log-symbool leidt, zo is mijn ervaring, nog al eens tot didactische problemen, het is nogal ondoorzichtig voor leerlingen. Bill Shillito pleit dan ook in een artikel voor introductie van een nieuw symbool:

new log notation

 

 

Zijn toelichting:

This notation makes use of a reflected radical symbol, such that the base of the logarithm is written in a similar manner to the index of a radical but below the “point” (the pointy part of the radical symbol), and the argument of the logarithm is written “inside”.

NB: de Amerikaanse notatie voor logaritmes wijkt af van de onze. Zie hieronder.

logarithm-definition

 

 

 

 

Ik ben het niet met Bill eens, o.a. gezien de ál te grote gelijkenis van zijn symbool met het gewone wortelteken. Maar de discussie hierover. o.a. in de reacties op Bills site, vind ik wel degelijk de moeite waard. Als u, via uw reactie hieronder, voor een alternatief kunt zorgen: graag!

Met dank aan Dick Klingens, die mij op dit spoor bracht.