Pippie Langkous zong ooit

1201691e93f0b4d32d31760923c3e2ca

Twee maal drie is vier, wiedewiedewiet en twee is negen

Die fouten zal zij straks, na bekrachtiging van de invoering van de rekentoets, gelukkig niet meer maken.

Dus Sander Dekker, volg de aanbevelingen van de (maar liefst) twee Commissies (Bosker, Steur) op hoofdlijnen, steun al die rekendocenten (en niet te vergeten: leerlingen) die ondertussen hard aan het werk zijn gegaan en houd morgen de koers vast. Bij (reken)onderwijs hoort immers toetsen, het is de kers op de taart.

Geef de juiste waarde aan het geluid van diegenen die zich – zonder zelf ooit één minuut voor de klas te hebben gestaan (ik denk bv. aan een bibliothecaris/psycholoog, een hoogleraar in de wiskunde, een krantencorrespondent in Parijs, een Telegraafjournalist) – in de discussie stortten. Wij leven hier toch niet in een flipperkastdemocratie?

Tijdelijk niet voorwaardelijk

Ik raad u wel aan de toetsscore in de transitieperiode (2016 – 2020), waarin de toets buiten de kernvakkenregeling valt, niet voorwaardelijk (voorwaardelijk:onvoldoende leidt tot zakken) te laten zijn. Laat de score in die periode meetellen als elk ander vak (minus CKV en LO) buiten de kernvakkenregeling. Na deze periode, dus in 2020, komt de toets wel in de kernvakkenregeling (samen met Nederlands, Engels en Wiskunde). Kondig dat nu al aan, om het onderwijsveld niet langer hierover in onzekerheid te laten.

Met maar liefst vier (!) gelegenheden om de rekentoets te halen en aangepaste toetsen (ER, A) voor speciale categorieën leerlingen moet iedereen die zich inspant, uiteraard na goed onderwijs, een voldoende kunnen halen voor deze toets. Kunnen rekenen is een burgerrecht en bovendien voorwaarde voor succes in werk en vervolgstudie.

In die vijf jaar van de transitieperiode kan de kwaliteit van de toets verder verbeterd worden, liefst in lijn met de voorstellen die ik daarvoor deed. Een aanpak daarvoor stelde ik ook voor.

Pippi kan dan een zonnige toekomst tegemoet gaan!

Pippi-2

Eén gedachte over “Pippie Langkous zong ooit”

  1. uiteraard na goed onderwijs… Daar zit hem de kneep… Hoe noemen ze dat ook alweer: het paard achter de wagen spannen. Zorg voor een beter niveau van de leerkracht, zodat aan een toets niet zo belachelijk veel waarde hoeft te worden toegekend. Wat een bananenrepubliek.

Reacties zijn gesloten.