@SanderDekker schenkt Kerstcadeau (#rekentoets)

B5DmHbSCEAEMVS1

Vandaag stuurde Staatssecretaris Dekker zijn zoveelste voortgangsrapportage over de rekentoets naar de Tweede Kamer. Ook stuurde hij de kamerleden het rapport van de Commissie Steur toe.

Het is nog te vroeg voor een gedegen reactie van mijn kant, maar mijn eerste indruk is dat de heer Dekker behoorlijk tegemoet is gekomen aan de bestaande bezwaren tegen het invoeringsschema van de toets, misschien zelfs té behoorlijk … . Bij eerste lezing lijkt het wel een kerstcadeau voor zijn tegenstanders!

Inmiddels staat mijn commentaar hier.


Hieronder vindt u beide documenten. Ze zijn ook op te halen bij de Tweede Kamer.

https://hanswisbrun.nl/wp-content/uploads/2014/12/Advies_van_de_commissie_verantwoorde_invoering_rekentoets_in_vo_en_mbo.pdf

https://hanswisbrun.nl/wp-content/uploads/2014/12/Stand_van_zaken_invoering_referentieniveaus_taal_en_rekenen_in_vo_en_mbo.pdf