Meer aandacht voor Duits in het onderwijs nodig !

download (3)Zo’n anderhalf jaar geleden was ik op een conferentie waarop meer aandacht werd gevraagd voor het (kunnen) programmeren in het voortgezet onderwijs. Alle sprekers waren het roerend met elkaar en met de zaal eens: die aandacht zou en moest er komen.

Dissident

Er was echter een dissident in de zaal – ikzelf – die een, overigens volstrekt hypothetische, groep liefhebbers van het vak Duits opvoerde die in de zaal naast ons aan het confereren was en die als voornaamste actiepunt had dat er in het vo (weer) meer aandacht aan het zo prachtige vak Duits moest worden besteed. Goethe, Freud, NietzscheWittgenstein, de handelsbetrekkingen, u kunt het verhaal daar zelf wel bij bedenken. Uiteraard kreeg ik in deze omgeving van programmeer-nerds de handen niet op elkaar voor mijn, verzonnen, verhaal.

pavlov3Pavlovreactie

Het is een Pavlovreactie geworden: telkens als iets door een club mensen, of zelfs door de hele samenleving, belangrijk wordt gevonden moet het onderwerp ook per se als (verplicht) vak in het curriculum van het vo worden opgenomen. Een kennis van mij, Hanne van Essen, ging afgelopen zaterdag in een goede en goed geschreven bijdrage in het NRC m.b.t. het programmeren nog een stapje verder: dat moest leerlingen al in het basisonderwijs worden bijgebracht.

Propvol curriculum

Wat lobbyclubs als die met wie ik vorig jaar confereerde gemakshalve vergeten: als er iets bij komt, dan moet er elders ook iets vanaf. De curricula van basisonderwijs en vo zitten immers al barstensvol. Moet dat wat we er ooit welbewust in hebben gestopt er dan maar weer uit? Aandacht voor pesten, net ingevoerd, nu er maar weer vanaf? Chinees erin (er zijn immers zo veel Chinezen en er komen er nog meer …) en dan de taal van onze belangrijkste handelspartner, Duitsland, er maar uit?

Misverstand: onderwijs versus opvoeding

Het misverstand waarop dit alles berust lijkt mij een probleem met betrekking tot de opvoeding. Opvoeding is namelijk primair de taak van de ouders en deze kunnen slechts een deel van die taak aan het onderwijs uitbesteden. Bewegen belangrijk? OK, prima, maar besef als ouder wel dat alle noodzakelijke beweging echt niet in die paar uurtjes gym per week past. Dan probeert u als ouder uw kind toch tot het lidmaatschap van een sportvereniging te bewegen? Of u gaat zelf met hen op stap?

En als u het toch bij die school wilt houden: ik heb op mijn middelbare school misschien nog wel het meeste geleerd bij extra-curriculaire activiteiten, als toneel en de debatingclub Demosthenes, waarvan ik een jaar voorzitter was.

Belang van (leren) programmeren

Laat ik over een zaak duidelijk zijn: ik vind, met Hanne, kunnen programmeren een belangrijke vaardigheid, zeker met het oog op de toekomst. Nog wel even deze kanttekening bij haar ingezonden brief uit het NRC: programmeren is niet per se creatief, maar kán op creatieve wijze worden ingevuld.

Ik vind – dat zal u voor een Makelaar in Wiskunde niet verbazen – het vooral prettig en nuttig dat leren programmeren het leren van wiskunde ondersteunt. En andersom! Ik kan zelf niet programmeren, maar denk / maak mijzelf wijs dat ik het redelijk makkelijk zou kunnen leren met wat het leren van wiskunde mij heeft geleerd. Als-dan beweringen ken ik, net als de meesten van u, bijvoorbeeld niet uit het programmeren, maar uit de wiskunde.

logo-overheid-1Voortouw

Ik vind ook dat de overheid het voortouw zou moeten nemen om al bestaande initiatieven rond programmeren te ondersteunen. Maar dan denk ik niet aan het opnemen van programmeren in het schoolcurriculum, zoals in Engeland (ten koste van wat?) is gebeurd.

Sportclubs, om bij dat voorbeeld te blijven, floreren toch prima buiten de officiële schoolprogramma’s? Dancing, al dan niet urban? Jongeren vinden zoiets gewoon leuk, interessant, en stappen uit eigen beweging naar zo’n club toe. Kent u een betere motivator dan doen wat je leuk en interessant vindt?

Wij zouden er, met de (financiële) hulp van de overheid en het bedrijfsleven, voor moeten zorgen dat dat ook bij (het leren van) programmeren gaat gebeuren. Niet nog een extra vak erbij (Informatica is overigens al een – nogal zieltogend – keuzevak in het vo).

Ik zie dan ook meer in de benadering uit het CodePact Manifest (wel moet u over dat Engels waar het gewoon Nederlands zou moeten zijn heen lezen):

CFhV_RAUgAIOp7r

Tip : haal wel al die vieze, overbodige, Engelse termen – kinderen empoweren, 21st century skills, special envoy, lead partners … – uit het publiciteitsmateriaal. Anders ga ik pleiten voor meer aandacht voor het schoolvak Nederlands ;-)

Breder

Pas in een later stadium, als we ook wat beter weten wat we precies met zo’n vak zouden willen (het lijkt mij zelf bijvoorbeeld beter het onderwerp breder te trekken dan alleen (leren) programmeren: automatisering / robotisering / maker education / …) zouden we wat mij betreft kunnen gaan praten over opname in het curriculum . Misschien weten we tegen die tijd ook weer wat we met dat Duits aanmoeten.

Also Sprach Zarathustra