Kan Minister Asscher (exponentieel) rekenen?

704124Minister Asscher hield deze week een toespraak die veel aandacht in de media kreeg. Deze ging over verdergaande automatisering/robotisering en de eventuele consequenties daarvan voor de werkgelegenheid.

Een passage licht ik uit de toespraak, waarin Asscher de auteurs van The Second Machine Age citeert:

Brynjolfsson en McAfee illustreren de kracht van exponentiële ontwikkeling aan de hand van een verhaal.2 De Chinese keizer wilde een man belonen voor bewezen diensten. De man zei tegen de keizer: leg een rijstkorrel op het eerste veld van een schaakbord, twee korrels op het tweede veld, vier korrels op het derde veld en op elk volgend veld telkens weer het dubbele. De keizer accepteerde dit kennelijk bescheiden verzoek meteen. Bij de helft van het schaakbord aangekomen merkte hij echter dat de hoeveel rijst al gelijk was aan de jaaropbrengst van een akker, hetgeen een redelijke beloning was geweest. Het afmaken van de tweede helft van het schaakbord zou genoeg rijst vergen om de hele aarde mee te bedekken.

Mijn vraag: klopt Asschers rekenwerk? Is de hoeveelheid rijst halverwege inderdaad gelijk aan de jaaropbrengst van een akker? En klopt zijn tweede uitspraak?

U zult hiervoor zelf wat extra opzoekwerk moeten doen. Hierbij geef ik alvast wat informatie over soortgelijke massa’s.

Kies hieronder het resultaat van uw rekenwerk. Ik beperk mij tot zijn eerste uitspraak.

[polldaddy poll=8351293]

Op zaterdag 11 oktober publiceer ik hier mijn eigen berekening.