#LiegGrafiek van de Week 40/2014

media_xl_2517509

 

 

 

 

 

 

 

Met de staafjes hierboven lijkt weinig mis en de percentages erbij leveren bij elkaar opgeteld keurig 100% op, wat erop duidt dat de respondenten (gemeenteambtenaren) kennelijk maar één en slechts één antwoord konden geven op de vraag uit de kop. Dit staafdiagram komt uit Trouw, van 30 september 2014.

Voor zo ver u niet op de hoogte bent van de actualiteit: het gaat hier over de nieuwe Zorgwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), onder welke vanaf 1 januari 2015 bevoegdheden van de centrale overheid zullen worden overgeheveld naar de gemeenten.

Maar wat zegt u van de onderste twee legenda bij de staafjes? Deze vormen nogal merkwaardige antwoorden op de vraag uit de kop:

Ik verwacht bij het uitvoeren van de nieuwe taken in mijn gemeente de grootste knelpunten bij …

En krijgen de percentages bij de andere drie staafjes in het licht van deze observatie niet een wat ander gewicht?

Winnaar van de Week

Dat is Albert Lubberink. Gefeliciteerd, Albert!