Wiskundeboeken moeten van papier zijn

boeken1Ik ben een warm voorstander van verstandig gebruik van ICT binnen het wiskundeonderwijs. Met ICT is er namelijk veel (meer) mogelijk: video’s, applets, digitale toetsen met automatische feedback, … en dat biedt kansen. Wel eerst goed het kader vaststellen en dat is onderwijs, niet ICT (overigens net zo min als het schoolbord).

Folio

Maar mijn ervaringen van het afgelopen cursusjaar hebben mij gestaafd in mijn opvatting dat er voor het leren van wiskunde voorlopig toch niets gaat boven een folio-uitgave, een boek van papier dus. Dat dan desgewenst aangevuld kan worden met ICT-snoepgoed.

Ik geef privébegeleiding aan aanstaande studenten. Voor deze doelgroep geldt dat ze de wiskunde die nodig is voor hun vervolgstudie ooit wel eens gehad hebben, in het vo, maar dat er vaak flinke hiaten zijn. Regelmatig moet ik zelfs overgaan tot reteaching. Heel soms is het echt alleen maar opfrissen.

Voor deze begeleiding gebruik ik Wiswijs, een door mij (en Fred Pach) geschreven (papieren) boek.

InternetStudenten het internet opgestuurd

Vorig cursusjaar moest bij een aantal kandidaten voor hun vervolgstudie stof behandeld worden die niet in Wiswijs stond, Statistiek.

Ik stuurde hen daarvoor het internet op, waar ik kant-en-klare digitale (en gratis !) modulen gevonden had die deze stof wél bevatten. Vooraf had ik zelf de modulen bekeken en ik vond ze, qua didactiek, aardig bij Wiswijs passen.

fb not likeSlecht ???

Onafhankelijk van elkaar meldden deze studenten mij echter later dat ze deze modulen, in tegenstelling tot Wiswijs, slecht hadden gevonden.

Ik begreep daar eerst weinig van, want ik vond deze modulen op zijn minst redelijk van kwaliteit: de stof werd duidelijk behandeld, er was sprake van een zinnig didactisch model, er stonden genoeg (maar ook weer niet al te veel) opgaven bij, er waren afsluitende toetsen en zo hier en daar waren er zelfs applets.

Navigatie

Navraag bij mijn studenten en, in een later stadium, controle door mijzelf leerde mij dat de onvrede vooral met de navigatie te maken had.

Dit soort studenten moet namelijk makkelijk door de stof heen kunnen springen: van de theorie naar de opgaven, door naar de (antwoorden en) uitwerkingen, weer terug, naar de index, naar pagina’s waar de theorie voor het eerst behandeld wordt, enzovoorts.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADat gaat met een papieren boek echt veel handiger dan op het web. Wat Post-it blaadjes op de juiste pagina’s en je zoeft door het boek heen, van voor naar achter en terug, van hoofdstuk naar hoofdstuk, van opgave naar antwoord, ….

Bovendien houd je zo een prima, visueel, overzicht van waar je bent in het boek, je ziet in een oogopslag wat je gedaan hebt en wat je nog moet doen, enzovoorts.

800px-Google_Glass_detailGoogle Glass + QR-code

Met de huidige stand der techniek zal ik mijn studenten dus niet meer zo snel naar het internet verwijzen, behalve dan voor aanvullend materiaal.

Pas als iedereen een Google Glass heeft o.i.d. en er op pagina’s in een digitaal boek gewerkt wordt met QR-codes of zo, zal ik mijn keuze heroverwegen. Papier (voorlopig) hier!