#LiegGrafiek van Week 37/2014

workplacedist2015Deze driehoek staat bij een artikel, waarin wordt betoogd dat automatisering geen banen bedreigt, maar slechts zorgt voor een verschuiving van het soort banen: groter aandeel ‘kenniswerk’, kleiner aandeel routinewerk.

workplacedist1995Voor de volledigheid hierbij ook nog even de driehoek (uit 1995) waarmee vergeleken wordt.

Uit het artikel citeer ik:

In spite of all the automation that has appeared in the office, and also in spite of the large unemployment numbers today, according to US labor statistics, the total number of human workers in 2013 is 20% more than in 1995, from 114 million to around 139 million.  Automation over that period has not decreased the amount of employment.

 

However, because many of the routine jobs have been automated, we find that more people are doing knowledge work today.  Estimates of the actual percentage vary, but it could be as high as 50% of the labor today is knowledge work.

 

Dat die 50-50-verdeling in de bovenste figuur (2015; ook nog eens wat koffiedikkijken) niet goed gerepresenteerd wordt door de driehoeken (de maker vergeet kennelijk dat in de oppervlaktemaat niet alleen een hoogtemaat zit, maar ook nog een breedtemaat), zal u hopelijk duidelijk zijn.

Mannetjes tellen

Als we echter het aantal roze en het aantal groene ‘mannetjes’ gaan tellen, dan valt de schade eigenlijk nog wel mee. Het is echter wél erg verwarrend zo. Wat ook verwarrend is, is dat het artikel absolute aantallen werkers vermeld (1995: 114 miljoen; 2015: 139 miljoen), maar in het artikel zélf zijn beide driehoeken even groot  getekend (hierboven heb ik de tweede zelf verkleind) en gaat het om percentages. En gaat het nu om work of om workers? Dat is niet hetzelfde. Redenen genoeg om deze bijdrage tot LiegGrafiek van de Week uit te roepen!

Winnaar van de Week

Dat is Dolf Grünbauer (@dolfgrun op Twitter). Gefeliciteerd, Dolf!