#Infinity I: van Hier naar Oneindig

Infinity I: Van Hier naar Oneindig

 

“Ik houd oneindig veel van je.”

“Wat voor soort oneindig bedoel je eigenlijk, schat? Aftelbaar oneindig of overaftelbaar? “

Het zal u duidelijk zijn wat de achtergrond van de tweede spreker vermoedelijk is.

Oneindig is een woord dat vaak in het spraakgebruik opduikt zonder dat de gebruiker ervan beseft wat hij of zij nu eigenlijk precies zegt (of zingt). “Het heelal is oneindig groot.” en “Moleculen zijn oneindig klein.”, zijn uitspraken waarin dat oneindig staat voor onvoorstelbaar. Ik denk dat ook het Nederlands-Vlaamse zangduo uit de video hierboven, Sasha & Davy, het begrip in deze zin gebruikt, al heb ik geen informatie over hun wiskundeachtergrond kunnen achterhalen. Mensen hebben oneindig veel moeite met grote aantallen en zodra het hen wat te groot wordt wordt het woord oneindig (Engels: Infinity) maar van stal gehaald.

Goddelijk

Filosofen hebben zich door de jaren heen wel met het begrip oneindig bezig gehouden. En binnen wat ik maar de zweefsector noem wordt vaak het verband met het goddelijke gelegd. Volgens mij is dit slechts het verschuiven van het probleem.

Het is eigenlijk pas vrij recent dat wiskundigen zich op de precieze betekenis van dat oneindig hebben gestort. Een naam die in dit verband als eerste moet worden genoemd is die van Georg (Ferdinand Ludwig Philipp) Cantor (1845- 1918). In de tweede helft van zijn leven werd deze geplaagd door depressies en paranoia en de mythe wil dat dat veroorzaakt werd door al dat gepieker over oneindig.

Serie over oneindig

De komende drie weken zal ik hier zo’n drie keer per week een berichtje achterlaten over het wiskundige begrip oneindig en ook over deze Cantor. Deze serie dient als opmaat voor het aan land brengen van de nieuwe vangst van TastyMaths™: de Infinity (en de Choco-pi), voorzien voor 23 september 2014, het begin van de astronomische herfst.

Ik breng u de komende weken dus Van Hier naar Oneindig.