Waartoe wiskunde zou kunnen verworden als …

Volkskrant; 21 juni 2014
Volkskrant; 21 juni 2014

Dit knipsel komt een interview met journalist Amanda Gefter (zelf geen bèta) in de Volkskrant. Zij schreef In Einsteins achtertuin, een boek over de diepste natuurkunde, dat als een regelrechte sensatie werd ontvangen.

Ondertussen dreigt wiskunde “without thinking”

Btde3MgCAAAysth

Volgens mij geldt voor wiskunde: het gaat zowel om het stellen van de vraag als om het (vinden van het) juiste antwoord. With thinking, dat is wel zeker!