Nooit meer flipperkastdemocratie, hè, @SanderDekker ?

SanderDekker
Afgesproken?

De voltallige Tweede Kamer (minus SGP) heeft de Referentiekaders al in 2010 (!) geaccordeerd. Voor de Eerste Kamer was de wet een hamerstuk.

De Commissie Bosker was breed samengesteld en bracht haar adviezen in unanimiteit uit. U neemt deze adviezen onverkort en integraal over. [update: ook adviezen Commissie Steur neemt u over]

Kan het nóg duidelijker?

Woensdag gewoon de rug recht houden, lijkt mij het parool. [update: ook op donderdag 17 november 2016]

Dan wordt het daarna eindelijk tijd voor

niet lullen, maar poetsen !

Overzicht van mijn serie over Bosker en de rekentoets

En hier vindt u alles wat ik al eerder schreef over de rekentoets netjes achter elkaar.