Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 8, afsluiting serie

Gert Jan van Heyningen
Gert Jan van Heyningen

Als ik staats-secretaris Dekker zou zijn, zou ik afgelopen vrijdag een brief aan de Tweede Kamer gezonden hebben, zoals hij dat zelf deed.

Vermoedelijk zou ik bepaalde passages wat minder vaak herhaald hebben, populaire woorden als ‘urgentie’ vermeden hebben en hier en daar nog wat concreter zijn geweest (al besef ik dat een bewindvoerder vooral de grote lijnen moet uitzetten).

Gelukkig geen flipperkastdemocratie

Het leek wel over @SanderDekker deze serie op de voet gevolgd heeft, zó kon ik het met hem eens zijn ;-). Ik heb in mijn serie achtereenvolgens de zes (vijf plus een) aanbevelingen van de Commissie Bosker behandeld en kon mij daar meestal goed in vinden. Slechts hier en daar had ik een wat afwijkend standpunt.

De eer komt dus zeker niet aan mij toe, maar aan de Commissie! Ook aan beide bewindvoerders, minister en staatssecretaris, dat zij zo wijs zijn om de aanbevelingen van Bosker “onverkort en integraal uit te gaan voeren”. Daarmee hebben zij tegelijk aangetoond, zij het minstens een jaar te laat, dat Nederland gelukkig geen flipperkastdemocratie kent.

Of de invoering van de rekentoets heeft geholpen bij het oplossen van het rekenprobleem, zal blijken in de evaluatie. Niets doen helpt in ieder geval niet.

Samenvatting brief

Heel kort samengevat kwam de brief hierop neer:

  • er wordt vastgehouden aan het invoeringsschema van de rekentoets;
  • aanbevelingen Bosker worden onverkort en integraal uitgevoerd;
  • de huidige lichting leerlingen mag niet de dupe worden van invoeringsproblemen;
  • er wordt, explicieter dan in het commissierapport, gesteld dat ook scholen en leraren nog best een extra stapje kunnen zetten om het rekenonderwijs verder te verbeteren. Die uitspraak baseert de staatssecretaris vooral op de recente voortgangsrapportages van het Steunpunt Taal & Rekenen.

Ik wijs u nog wel even op de door mij gesuggereerde aanpak om aanbeveling 1 van de Commissie (zie hieronder) concreet uit te werken.

Ik ben overbodig geworden

Ik sluit deze serie nu voortijdig af, mijn opiniërende taak zit er op. Ik was van plan om maandag nog wat aandacht aan advies 5 te schenken en ook zelf nog met wat extra aanbevelingen te komen. Maar nu er zo’n duidelijke en goede brief ligt is daar geen reden meer voor. Bovendien wil ik zelf natuurlijk geen BZ ‘er (Bekende Zeurpiet) worden.

Op woensdag(middag) 18 juni zal de brief, inclusief bijlagen (o.a. een rapportage van CvE), van de heer Dekker in de Tweede Kamer (Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) besproken worden. Misschien geef ik daarna nog een nabeschouwing.

Maar nu luidt het parool: niet (meer) lullen, maar poetsen!

Overzicht serie

Schreeuwende_koppen