Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 5 al weer

ANP
ANP

 

 

 

 

 

 

Met Hemelvaart verscheen het rapport Bosker over de rekentoets. Onze staatssecretaris komt binnenkort met een reactie en, na bespreking in de Tweede Kamer (18 juni), zullen er ook vast beleidsmaatregelen volgen.

Ik laat de komende dagen zien wat ik zelf zou doen als ik de heer Dekker was. Daarbij probeer ik uiteraard zo veel mogelijk aan te sluiten bij de (vijf) adviezen van de Commissie Bosker. Daar waar ik van mening verschil zal ik dat duidelijk aangeven. Dit is alweer deel 5 van deze serie.

Advies 3

Onderzoek de mogelijkheden van een andere toetsvorm en andere scoringsmogelijkheden.

Hier wijk ik af van wat de Commissie aanbeveelt, althans wat betreft het eerste deel van het advies. Voor de duidelijkheid: de Commissie bedoelt met ‘andere toetsvorm’ schriftelijk toetsen.

Geen onderzoek nodig

Aan toetsen via de computer kleven absoluut nadelen. Maar de nadelen van een schriftelijke rekentoets acht ik veel groter. Denk alleen maar aan al dat nakijkwerk, terwijl docenten nu al klagen over de werklast in het onderwijs! Niet doen dus en zo’n onderzoek ook niet laten uitvoeren, zonde van de tijd. De voor/nadelen van digitaal versus schriftelijk toetsen zijn ook al lang en ook voldoende onderzocht. En er moet nu niet geluld worden, maar gepoetst.

En laten wij wel wezen: het programma van de rekentoets is ten opzichte van die van de gewone eindexamenprogramma’s in het vo zeer beperkt. Waarom dan een heel nakijkcircus hiervoor optuigen? In het mbo [update: inmiddels ook in vo] kan de rekentoets bovendien op verschillende momenten in het jaar worden afgenomen en is het aantal herkansingsmogelijkheden in principe onbeperkt [update: in vo vier kansen]. Ik moet er niet aan denken dat al deze toetsen schriftelijk zouden zijn. Je zult de docenten dan eens moeten horen!

De computer kan dat nakijkwerk bovendien goed aan, zeker als er, zoals ik in mijn artikel over de rekentoets voorstelde, meer ‘kale opgaven’ in komen.

Het tweede deel van het advies kan ik wel onderschrijven. De Commissie doelt hier op partial credit, de mogelijkheid om ook voor deelantwoorden punten toe te kennen.

Papier

In haar rapport schrijft de Commissie dat leerlingen bij toetsen op de computer minder makkelijk naar papier grijpen om aan het rekenen te slaan, waardoor de kans op fouten vergroot wordt. Ik weet niet of dit waar is, maar zo ja, dan ligt hier natuurlijk een schone taak voor de leraar. Leerlingen zullen ook wel naar dat papier moeten grijpen, de online rekenmachine zal in mijn voorstellen een beduidend kleinere rol in de rekentoets gaan spelen.

Morgen ga ik het hebben over advies 4. Ik kondig hierbij ook al aan dat ik, na behandeling van alle vijf de adviezen (eigenlijk zes; Bosker beveelt aan de invoering volgens schema door te laten gaan), zelf nog met een of twee aanvullende adviezen zal komen.

 

Schreeuwende_koppen