Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 3

.

We Can Work It Out

Nee, dit nummer zongen The Beatles niet, toen ze, vandaag precies 50 jaar geleden, in Nederland waren aangekomen, dat was pas wat later. Maar dit is wel het motto waaronder ik, Sander Dekker, u binnenkort aan het werk zal zetten.

Think of what you’re saying.
You can get it wrong and still you think that it’s all right.
Think of what I’m saying,
We can work it out and get it straight, or say good night.

We can work it out,
We can work it out.

Life is very short, and there’s no time
For fussing and fighting, my friend.

Bosker

Met Hemelvaart verscheen het rapport Bosker over de rekentoets. Ik, in mijn rol van staatssecretaris, kom binnenkort met een reactie en, na bespreking in de Tweede Kamer, zullen er ook beleidsmaatregelen van mij volgen.

Ik laat hier de komende dagen zien wat ik van plan ben te gaan doen. Daarbij probeer ik uiteraard zo veel mogelijk aan te sluiten bij de (vijf) adviezen van de Commissie Bosker. Daar waar ik van mening verschil zal ik dat duidelijk aangeven.

Advies 1

Verbeter de kwaliteit van de toetsen en opgaven.

Ik heb al twee keer eerder aandacht aan dit advies geschonken, in deel 1 en in deel 2 van deze serie. Ook in mijn artikel over de rekentoets gaf ik, onder het pseudoniem Hans Wisbrun, suggesties hiervoor. Ik wil nu een antwoord geven op de vraag: hoe?

X-factor

Welnu, ik ga de groep mensen die, onder begeleiding van het cito, de nieuwe/vernieuwde rekentoetsen moet gaan ontwerpen – de constructiegroepentijdelijk uitbreiden, met een factor x, waarbij x ≥ 3 en x ≤ 5. Dan kan er direct ook een hele voorraad toetsen gemaakt worden, wat het mogelijk maakt de toetsen na afloop ook openbaar te maken. Wat dit laatste betreft: zie een volgend deel van deze serie.

Deze groep zal voor het grootste deel bestaan uit ervaren reken- en wiskundedocenten, aangevuld met enkele vakdidactici en toetsdeskundigen van het cito. Deze worden geworven uit alle didactische stromingen, uiteraard met uitsluiting van de Bekende Zeurpieten (BZ’ers).

Leiding en opdracht

De groep krijgt een tweekoppige leiding: de meest ervaren reken/wiskundedocent of didacticus onder hen zorgt voor de inhoudelijke leiding en daarnaast is er een ‘Wouter’, uitsluitend voor de procesbegeleiding.

De groep krijgt als uitdrukkelijke opdracht tijdens het ontwikkelwerk niet aan het discussiëren te slaan over visies, didactiek, en meer van dat soort fraaie vergezichten. Men moet in dit stadium niet lullen, maar poetsen.

Vooraf percentage contextopgaven vastleggen

Vooraf wordt vastgelegd hoe groot het percentage contextloze/contextrijke opgaven zal zijn. De heer Wisbrun, mijn alter ego, suggereerde in zijn artikel een verhouding 50/50 en dat lijkt mij een werkbare verdeling, die al veel beter in overeenstemming is met de Referentiekaders (nu is het aandeel van de opgaven met context zo’n 75%).

Ook zal ik van te voren het percentage opgaven vastleggen waarbij de digitale rekenmachine mag worden gebruikt. Ik zie geen reden meer om het gebruik van de rekenmachine automatisch te koppelen aan de opgaven met contexten (nu geldt: met context = met rekenmachine).

Optrede en aantrede_img_1 (1)De getallen in de context kunnen beter zó worden aangepast, dat een leerling deze opgaven ook heel goed op papier kan maken.

Dat daarmee het realiteitsgehalte van zo’n opgave wat wordt verminderd vind ik persoonlijk niet zo erg. Het gaat bij rekenen op dit niveau (2F, 3F) namelijk deels om abstractie.

Bovendien: problemen in een toets zijn toch maar zelden of nooit reëel, tenzij een leerling – en dat zou wel heel toevallig zijn – vlak voor de rekentoets een trap aan het timmeren is. De kans dat alle eindexamenkandidaten van Nederland net op datzelfde moment zo’n trap aan het timmeren zijn lijkt mij verwaarloosbaar. Maar ja, ik ben geen statisticus …

Rol rekenmachine

De heer Wisbrun stelde voor om de rekenmachine helemaal uit de rekentoets te verbannen, maar dat vind ik persoonlijk wel wat ver gaan.

Rolwisseling

Aanhangers van de stroming van Realistisch Rekenonderwijs zullen in eerste instantie worden belast met de ontwikkeling van kale sommen. Aanhangers van de Traditionele school ontwerpen de opgaven met contexten. Daarna vindt er uiteraard uitwisseling plaats.

De vaststellingscommissie van het CvTE moet misschien ook tijdelijk wat uitgebreid worden, met een paar personen. Deze doet na oplevering van de concepttoetsen wat de naam al aangeeft: de rekentoetsen (goedkeuren en) vaststellen.

Rekentoetsen kunnen pas aangepast worden als de syllabi waarop ze gebaseerd zijn worden aangepast in de zin zoals hierboven omschreven. Het schrijven van nieuwe syllabi voor 2015/2016 is dan ook topprioriteit.

Morgen

Ja, dan kom ik eindelijk aan mijn commentaar toe op Advies 2 van de Commissie Bosker. Zie hieronder.

Schreeuwende_koppen

  • Deel 0 (over Advies 0: Doorgaan na aanpassing)
  • Deel 1 (over Advies 1)
  • Deel 2 (over Advies 1)