Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 0

Omroep West; 03-09-2009
Omroep West; 03-09-2009

Met Hemelvaart verscheen het rapport Bosker over de rekentoets. Onze staatssecretaris komt binnenkort met een reactie en, na bespreking in de Tweede Kamer, zullen er ook vast beleidsmaatregelen volgen.

Ik laat de komende dagen zien wat ik zelf zou doen als ik de heer Dekker was. Daarbij probeer ik uiteraard zo veel mogelijk aan te sluiten bij de (vijf) adviezen van de Commissie Bosker. Daar waar ik van mening verschil zal ik dat duidelijk aangeven.

Unaniem: doorgaan

De grootste prestatie van de Commissie Bosker vind ik eigenlijk dat deze is gekomen met een gezamenlijk rapport. Gezien de samenstelling van de club (kikkers in een kruiwagen) is dat op zich al een hele prestatie!

Deze unanimiteit wordt expliciet vermeld in de laatste alinea van de aanbiedingsbrief, met een advies over de invoering:

… invoering volgens planning door te laten gaan.

Dat lijkt mij ook volstrekt logisch, gezien het feit dat de basis van de rekentoets, de Referentiekaders taal en rekenen, al in augustus 2010 (!) door de Tweede Kamer is goedgekeurd en scholen sindsdien, zij het soms wat laat, volop met de implementatie ervan bezig zijn.

Complimentje

Het was ook prettig te lezen dat de commissie  … ”

.. veel respect en waardering heeft voor allen die van die implementatie een succes proberen te maken.

Zo’n compliment is welverdiend, zeker als je bedenkt dat al die docenten, rekencoördinatoren, (toets)ontwikkelaars, … het in de (sociale) media soms nogal te verduren hebben gekregen.

Ik erger mij bijvoorbeeld aan dat wat een handvol BZ’ers, Bekende Zeurpieten, bijna dagelijks in tweets over hun hardwerkende collega’s durft te schrijven (mijn advies: deze mensen direct blokkeren). Je kunt het met veel rond de rekentoets oneens zijn en er valt zeker nog het nodige aan de huidige generatie toetsen te verbeteren, maar houd wel altijd je fatsoen en speel niet op de/het man/vrouw/instituut!

Deze week: alle aanbevelingen

Ik zal in de loop van deze week successievelijk alle vijf de aanbevelingen van de Commissie Bosker afgaan. Eigenlijk zijn het er zes, want advies 0 (Doorgaan) staat in de aanbiedingsbrief en wordt later in het rapport zelf nog eens herhaald.

Morgen

Verbeter de kwaliteit van de toetsen en opgaven.

Schreeuwende_koppen