Koketteren met wiskunde mag best, maar …

.. dan moet je natuurlijk wel zorgvuldig zijn in het wiskundig taalgebruik.

Ritsema

Beatrijs Ritsema

Columnist en kenner van de hedendaagse etiquette Beatrijs Ritsema (o.a. Trouw, Vrij Nederland, HP/de Tijd) neemt het in haar recente kolom in Vrij Nederland (24 mei) op voor de Nederlandse leraar. Dat doet zij als reactie op de schrijver Herman Koch die, op zoek naar publiciteit voor zijn boek Geachte heer M, in interviews zijn misprijzen voor deze bevolkingsgroep niet onder stoelen of banken steekt.

Opkomen voor de onderliggende klasse

Dat opkomen valt natuurlijk te prijzen! Ritsema hangt haar stukje op aan beschouwingen over de bell curve (een term die zij merkwaardigerwijze blijft gebruiken, terwijl hier toch een prima Nederlands woord voor bestaat: klokgrafiek), waardoor het ook echt beeldend wordt.

Maar neemt zij het eigenlijk ook op voor de Nederlandse wiskundeleraar … ?

Functie en grafiek

Minder tevreden ben ik namelijk over Beatrijs haar wiskundig taalgebruik. Zij koketteert overduidelijk met het vak, maar valt hierin helaas door de mand.

Het gaat al mis in de eerste zin, waarin zij de begrippen functie (in dit geval: normaalverdeling) en grafiek (klokvormige) door elkaar haalt.

bell-curveStompe top

Verderop heeft zij het over een stompe top. Die top kan van alles zijn, maar niet stomp. Die term wordt in de wiskunde gereserveerd voor hoeken. Deze kunnen scherp, recht of …. stomp zijn.

Buigpunten: spannend!

In haar beschrijving van de bell curve mist zij merkwaardigerwijze de twee spannendste punten, de beide buigpunten, daar waar de grafiek plotseling minder steil wordt (maar wel steil blijft). Daar draait het allemaal om (gelieve deze zin twee keer te lezen) ! Dat zij geen relatie legt met de standaarddeviatie en tweede afgeleide, zij haar vergeven. Niet iedereen is per slot van rekening wiskundige of statisticus.

Limieten

Dan dit zinnetje:

De bodem van de grafiek (de X-as) wordt nooit geraakt maar heeft wel een limiet.

Ik zou niet weten hoe je dit nog krakkemikkiger kunt uitdrukken! Dat bodem is een dichterlijke vrijheid, prima. Maar het zou de bodem van de grafiek zijn, dus daar een onderdeel van. Maar het is volgens de tekst ook de x-as, de lijn die de grafiek juist nooit raakt! Begrijpt u het? En die bodem heeft ook nog eens een limiet. Sorry, Beatrijs, functies kunnen limieten hebben, maar bodems niet.

Lapsang souchong

Ter afsluiting nog dit, voor u een verkeerde indruk krijgt: ik vond het een leuk stukje, het lezen (via Blendle) zeker waard. Maar, Beatrijs, als je nog eens de wiskunde in een column wilt gebruiken, kom dan eerst eens bij mij langs. De lapsang souchong staat, zoals vanouds, voor je te trekken!