Geen LiegGrafiek van Week 21, maar wel …

Washington Post;

Washington Post; 

 

Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft was ik vorige week zo druk met enquêtes over de eindexamens, dat ik geen LiegGrafiek van de Week geplaatst heb. Daar kwam bij dat de enige grafiek die u mij toestuurde als kandidaat geen echte LiegGrafiek was, maar eerder een grafiek die tot nadenken stemde over de onderzoeksvraag.

Dat stemmen tot nadenken kan natuurlijk nooit kwaad, maar een LiegGrafiek werd het daarmee niet.

Ik maak van deze pauze gebruik om een Golden Oldie uit de Washington Post te presenteren, die ik al bij de aftrap van deze serie plaatste, overigens zonder een toelichting te geven.

Die toelichting geef ik ook nu niet. Ik wijs u slechts op de jaartallen langs de horizontale as. En op de benaming schaal van elastiek (rubber-band), die voor deze categorie LiegGrafieken wel gehanteerd wordt.