Nieuwe opzet (!) vakdidactische cursussen

BlWiuYyIYAADJDy

Wiskunde als wetenschappelijke discipline én als schoolvak

Jarenlang was ik vakdidacticus wiskunde, bij de Universiteit Leiden (zie bv mijn LinkedIn-profiel). Vakdidacticus is een duur woord voor lerarenopleider aan een universiteit. Ik stond daar voor studenten die hun universitaire studie wiskunde al helemaal afgerond hadden en daar een postdoctorale (zo heette het toen nog) lerarenopleiding bovenop stapelden. (Vak)didactiek draait om de centrale vraag: hoe zorg je ervoor dat leerlingen of studenten (beter) wiskunde gaan leren?

Op grond van signalen die ik ontvang, krijg ik het idee dat de vakdidactiek in de initiële lerarenopleidingen en in nascholingscursussen de laatste jaren wat ondergesneeuwd is geraakt door algemeen-didactische en onderwijskundige scholing, met aandacht voor allerlei tamelijk brede thema’s (denkactiviteiten; het gebruik van ICT; individuele aandacht voor leerlingen, …).

Ik heb dan ook besloten om zelf – aanvullend – (micro)vakdidactische cursussen aan te gaan bieden. Deze zouden een brug moeten gaan vormen tussen de wiskunde als wetenschappelijke discipline en het schoolvak wiskunde.

Denk aan onderwerpen als:

  • Wat betekent het =-teken eigenlijk?
  • Het correcte gebruik van logische symbolen (bijvoorbeeld ↔)
  • Wat is het verschil tussen een functie en een relatie?
  • De strijd om de y-as

Dit zijn onderwerpen zoals die aan de orde komen in de wiskundedidactische klassieker Didactische oriëntatie van wiskundeleraren van Dr. Joh. H. Wansink.

Ontwikkelingsfase

In dit ontwikkelingsstadium bied ik deze cursus alleen op maat aan: voor een hele wiskundesectie, een scholengemeenschap, een scholengroep, … . De eerste cursussen worden in nauw overleg met de betrokkenen ontwikkeld. Bij voldoende belangstelling en enthousiasme komt er in een later stadium een open inschrijving. NB: de afgebeelde Pi-wijn is niet inbegrepen in de cursusprijs.

Ik beperk mij voorlopig ook tot het havo/vwo, omdat daarin de brug naar het hoger onderwijs (wo + hbo) wordt geslagen.

Contact

Voelt u zich door dit concept aangesproken? Onder Contact op de menubalk vindt u een contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen (wisc001@xs4all.nl) of bellen (020 – 331 55 42).