LiegGrafiek van Week 14

Fox News; 31 maart 2014
Fox News; 31 maart 2014

Liefactor

De mate van liegen kan soms in een getal worden uitgedrukt, de liefactor.

Huiswerk: bepaal van de staafdiagrammen hierboven de liefactor. Het diagram is afkomstig van de Amerikaanse zender Fox en suggereert dat er nog een reuzensprong nodig is, om ervoor te zorgen dat het aantal inschrijvingen voor Obamacare op het gewenste niveau komt.

De rode lijntjes tekenen de staafjes in het geval de verticale as – zoals het hier hoort – gewoon bij 0 zou beginnen. Dan ogen de verschillen aanzienlijk kleiner … . De zender is duidelijk geen Obamafan en kent een lange traditie van dit soort LiegGrafieken.

Overzicht

Zoals ik vorige week al schreef geef ik deze keer een kort overzicht van de soorten LiegGrafieken die tot op heden in deze serie geplaatst werden.

Wilt u een zo eenvoudig mogelijke toegang tot alle LiegGrafieken die ik in het afgelopen half jaar gepubliceerd heb, dan kunt u het beste op LiegGrafiek zoeken, in het zoekveld op de balk rechts of met Google.

Y-as begint niet bij 0

We hebben sinds 18 oktober, toen ik de eerste LiegGrafiek plaatste, verschillende (staaf)diagrammen met een flinke liefactor gezien. Dat kun je bereiken door de y-as niet bij 0 te laten beginnen. Hetzelfde geldt voor grafieken, waarbij het dan niet om oppervlaktes van staafjes gaat die liegen, maar om lengtes van lijnstukken.

13D

Je kunt ook een aardige liefactor krijgen door een diagram in perspectief te tonen, zoals Steve Jobs hiernaast doet. Zie het bijbehorende stukje.

Elastieken assen

Liegen lukt ook door te sjoemelen met een van de assen: indrukken of juist oprekken, afhankelijk van welk effect je wilt bereiken. Zo kun je bijvoorbeeld zaken als stijgen en dalen overdramatiseren. Iets subtieler is het gebruik van ongebruikelijke schaalverdelingen, zoals een logaritmische.

Gewoon fout

Gewoon fout is het wanneer je een van de assen onregelmatig gaat indelen. Een tragisch dieptepunt daarvan zagen we vorige week.

Tumblr_photoOok gewoon fout is het, als je in cirkeldiagrammen, of wat daar voor doorgaat, hoeken niet laat corresponderen met de bijbehorende percentages. In het plaatje hiernaast is overigens wel meer mis.

 

 

Volkskant; 19 maart 2014
Volkskant; 19 maart 2014

Cijfermateriaal deugt niet

Er werden wel meer LiegGrafieken geplaatst, bijvoorbeeld die waarvan het cijfermateriaal áchter het plaatje niet deugde. In het vervolg dingen deze echter niet meer mee naar de prijs LiegGrafiek van de Week. Het gaat in deze rubriek immers om het plaatje zélf en niet om de methodiek e.d.

Samen geen 100%

En diagrammen waarvan de percentages opgeteld boven of onder de 100% uitkomen plaats ik in principe ook niet meer, dat betreft gewoon een fout in elementair rekenen.

Winnaar van de week

Marc van Zanten (@marcvzanten) is winnaar van deze week, al kreeg hij deze LiegGrafiek weer via iemand anders: @ddmeyer.

slide-1-728Naschrift

In bovenstaand overzicht ontbreekt eigenlijk nog een soort. Daar besteedde ik namelijk al veel eerder aandacht aan, toen ik nog niet gestart was met deze serie. Volgende week meer hierover.

En denk eraan: blijf LiegGrafieken insturen!

2014-04-03