LiegGrafiek van Week 6

Het moest er toch eens van komen. Bijgaand cirkel-diagram is al diverse malen en door verscheidene mensen ingediend.

Popular Demand brengt mij nu tot plaatsing, al is het een overbekend voorbeeld, een klassieker. En niet voor niets: het is een treffend voorbeeld dat je met 3D-getekende cirkeldiagrammen aardig kunt LiegGrafieken. Ik heb aan deze methode wel eens eerder een beetje aandacht geschonken, maar bij deze staat deze oplichterstruc nu echt in de spotlights.

En daarmee ook wijlen Steve Jobs (Apple) die zo, in 2008, de verdeling van de Amerikaanse markt voor smartphones probeerde te illustreren. De groene taartpunt stelt het marktaandeel van Apple voor in dat jaar. Je ziet dat het marktaandeel van Steve’s Apple groter lijkt dan bijvoorbeeld dat van de categorie Other (paars).

So far so good. 

Plat

appleshare.001Maar als je de percentages erbij haalt en er een plat cirkeldiagram van maakt, dan krijg je de figuur hiernaast. En dat vertelt een ander verhaal (eventueel even klikken op de figuur). Het aandeel Apple op de markt is ineens kleiner dan dat van Other. Het gebruik van perspectief (en schaduw) gaf een vertekend beeld van de achterliggende data.

Winnaar

Omdat er deze keer zo veel indieners waren en het eigenlijk een behoorlijk bekende LiegGrafiek is, wordt er deze week niemand tot winnaar uitgeroepen (met op het einde van de serie een kans op een fles Pi-wijn). Nu ja, toch maar eentje, Willie de Wit@WPAJJdeWit, omdat hij ook deze link doorstuurde met wat meer eenvoudige LiegGrafieken. Gefeliciteerd, Willie!