Lesidee: de schapruimte van huismerken

amerkenIn de @Volkskrant stond afgelopen zaterdag een aardig artikel over de opmars van huismerken in het schap van onze supermarkten. Ter ondersteuning van hun betoog hadden de twee redacteuren een klein onderzoekje gedaan. Ze waren zich gelukkig bewust van de methodologische beperktheden van hun onderzoek: slechts in Amsterdam, en maar bij één supermarktketen. Dat staat netjes in een kader bij het artikel.

Hoofdsponsor

Maar dat die beperktheid zijn consequenties heeft voor de ‘uitslag’ van het onderzoek, daarvan lijken ze zich een stuk minder bewust. Zonder enig commentaar rolt er uit dat onderzoekje namelijk een percentage: 34% van de schapruimte wordt bezet door huismerken. Van significantie van cijfers hebben de auteurs kennelijk nog nooit gehoord.

Nu weet ik wel dat een krantenartikel geen wetenschappelijk artikel is, maar wat meer voorzichtigheid inzake cijfers zou ik wel op prijs stellen. Al was het alleen maar omdat een krant ook – althans zo denk ik erover – een opvoedkundige taak heeft. De NPD Nieuwsmedia adverteert tegenwoordig met de zin ‘De nieuwsmedia. Je hoofdsponsor‘, dan verwacht je toch wat van een krant.

Wat is schapruimte nu eigenlijk?

Maar nu iets anders: in het onderzoekje wordt de schapruimte bepaald aan de hand van foto’s van producten in een aantal Amsterdamse filialen van een landelijke supermarktketen. Maar nergens in het artikel staat wat de definitie is van schapruimte. Ik dacht even dat dit een lacune was in mijn kennis, dat ik gewoon had moeten weten wat dit is en wat de eenheid hiervoor is. Maar ook Google bracht mij geen soelaas.

Lesidee

Dus ik ben zelf maar wat gaan denken. En dat is iets wat uw leerlingen ook zouden kunnen gaan doen, het is een lesidee! U zou uw leerlingen een soortgelijk onderzoekje kunnen laten doen, waarin het begrip schapruimte wél gedefinieerd wordt en er wel degelijk met significantie van cijfers rekening wordt gehouden.

3D?

Ik dacht zelf eerst: schapruimte, dat zal wel over iets driedimensionaals gaan: het volume van de producten als maat voor (het percentage van) hun omzet. Want daar ging het de auteurs eigenlijk om, om een omzetvergelijking. Maar supermarkten wilden dit soort gegevens niet verschaffen, uit concurrentieoverwegingen. Maar is volume wel een goede maat voor die omzet? Ik denk zelf van niet. Uw leerlingen kunnen vast met (tegen)voorbeelden komen.

2D?

Er werden voor het onderzoekje foto’s genomen om die schapruimte te bepalen, dat duidt op iets tweedimensionaals. Maar is de oppervlakte van het vooraanzicht van een product dan een goede maat voor de relatieve omzet van dat product?

1D?

Iets ééndimensionaals dan: gewoon de lengtes op de plank meten. De graphic die bij het artikel staat duidt wel in deze richting.

Afijn, stof genoeg om over na te denken. En ik denk dat uw leerlingen best met een betere opzet voor zo’n onderzoek kunnen komen. Succes!

Hans Wisbrun, uw hoofdsponsor

Naschrift
Een van de auteurs van het artikel zond mij onderstaande tweet.