Nieuw wiskundeboek in de maak: BètaBrug Wiskunde

Vandaag is de aftrap verricht voor een nieuwe productie, een nieuw wiskundeboek. Ik had namelijk vanmorgen een prettig gesprek met een vertegenwoordiging van de CCvW, de commissie die, namens de gezamenlijke universiteiten, verantwoordelijk is voor het afnemen van voortentamens.

Het boek dat ik ga schrijven wordt een vervolg op een eerder boek, Wiswijs. Dat was inhoudelijk vooral een basisboek Wiskunde (zeg maar: onderbouw voortgezet onderwijs), met in de Appendices flinke uitlopers vwo Wiskunde A. Er zijn er inmiddels meer dan 30.000 van verkocht.

Het nieuwe boek zorgt voor de aansluiting naar de bèta- en de technische opleidingen in het hoger onderwijs (hbo en universiteit). De werktitel is dan ook BètaBrug Wiskunde en het boek zal worden uitgegeven bij de gerenommeerde uitgeverij Wisc. Dat wil zeggen: door mijzelf ;-).

Voor volwassenen

Het wordt géén boek voor het puberonderwijs, het wordt een boek voor volwassenen. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld:

  • a.s. studenten die zich, al dan niet in cursusverband, voorbereiden op een voortentamen vwo Wiskunde B;
  • a.s. studenten die na mbo of havo het bèta-technische hbo in willen stromen;
  • ‘late roepingen’ die op latere leeftijd willen gaan studeren;
  • a.s. studenten die aan de Open Universiteit een bèta-technische cursus of opleiding willen gaan doen (denk aan: informatica);
  • bachelorstudenten aan een tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde (kennisbasis Wiskunde).
Calculusboek

Als ik de inhoud in één woord zou moeten omschrijven zou ik het boek in wording een Calculusboek willen noemen.

Wat in Wiswijs staat is de kennis waarop zal worden voortgebouwd. Ik denk momenteel aan de volgende hoofdstukken voor BètaBrug Wiskunde:

Ik richt mij bij het schrijven op de de nieuwe examenprogramma’s WiskundeB in het vo (havo: eerste eindexamens in 2017, vwo: 2018), maar voel me daar niet aan gebonden. Het wordt immers geen 12-18-boek. Informatie over deze nieuwe examenprogramma’s vindt u hier.

Het daadwerkelijke werken aan het boek is najaar 2017 begonnen. Er moet namelijk tegelijk ook nog een nieuwe druk van Wiswijs komen.