Mijn definitieve artikel over de rekentoets

Fokke_Sukke_rekentoetsRekentoets erin, rekenmachine eruit, aantal contextopgaven minder en het Freudenthal Instituut dicht, dat is de titel van het artikel dat ik schreef, geïnspireerd door discussies in de WiskundE-brief en een paneldiscussie op het Ministerie van OCW. Hiermee trap ik het nieuwe (school)jaar op mijn eigen webstek af.

Al eerder besteedde ik aandacht aan het onderwerp, bijvoorbeeld door hier een enquête onder wiskundedocenten te houden.

Voor reacties op mijn artikel houd ik mij aanbevolen!

Het verder verspreiden van het artikel is zeker niet verboden.

Hoopgevend voor mij – en hopelijk ook voor u – is een bijdrage op LinkedIn (in de discussiegroep Taal en Rekenen (Meijerink) van Fons Zuidema, docent wiskunde en rekencoördinator van De Heemlanden:

Ik ben heel blij met de extra aandacht voor rekenvaardigheden. Bij ons in de wiskundeles heeft dat geleid dat een cultuuromslag (toetsen zonder rekenmachine, rekeninstructie op het bord waar dat ter sprake komt ipv rekenmachine typecursus). Het gemiddelde rekenniveau is bij ons omhooggegaan. Onderbouwleerlingen vinden het gewoon dat ze ook moeten hoofdrekenen. De huidige bovenbouwleerling is daar nog niet mee opgegroeid. Een centrale rekentoets vind ik ook prima. Dat het zo zwaar meetelt in de slaag- zakregeling is overdreven. Waarom niet laten zoals het is…..een cijfer op je cijferlijst. Mijn indruk is dat dat de hv-leerling voldoende motiveert om de toets serieus te nemen.