Resultaten enquête rekentoets

The questionnaireOp de eerste plaats: deze enquête over de rekentoets geeft, zoals vooraf aangekondigd, geen representatief beeld. Daarvoor is mijn bereik in Wiskundeland nog te klein. Grootse conclusies zal ik uit de resultaten dan ook niet trekken, hoe verleidelijk misschien ook.

Het was prettig mij, vooral door de toelichting die mensen bij hun antwoord gaven, voor te kunnen bereiden op de paneldiscussie die OCW organiseerde. Bedankt dus, allemaal!

Hier dan uw antwoorden. Wachtwoord: cWnWl_ILvt.

De antwoorden op twee andere vragen (naam, e-mailadres) laat ik, in verband met de privacy, weg.

 

4 gedachten aan “Resultaten enquête rekentoets”

 1. Hier is wat meer ruimte dan op twitter. Als mensen in de benen komen om dingen voor elkaar te krijgen; ik kan dat waarderen, want passief aan de kant zitten, daar bereik je niets mee. Ik snap echter minder en minder van het doel van de enquete. Natuurlijk kan deze nooit helemaal representatief zijn (al kom je met goede sampling een eind) maar dat zou altijd het geval zijn geweest.

  Er is een concept-artikel met enkele punten die raken aan twee vragen van de enquete. Maar je rapporteert er niet over, enkel je al gevormde mening. Zo gaat 1 vraag over de rekenmachine. Die moet er helemaal uit. Daar kan ik best inkomen. Echter, 69% van de respondenten van de enquete vindt dat er best 20% en meer rekenmachinevragen in kunnen. Het gewogen gemiddelde -voor wat het waard is, want HOE ga je die % eigenlijk interpreteren, en wat is er met opeens die 50%?- is 28. Ook bij de vraag over contextvragen. Weer: wat DOET die 50% daar met voor de rest 0,20,40,60,80,100. Er is duidelijk een skew naar ‘links van het midden’. Waarom dan 50-50? Ik probeer de data te rijmen met de mening. Nou hoeft een mening natuurlijk niet aangepast te worden aan de uitslag van een enquete, maar het niet-rapporteren en suggereren dat je voorlopige mening ‘ gelukkig door veel mensen wordt gedeeld’, lijkt op cherry-picking. Tevens is de enquete gebruikt, althans de reacties, bij een Minocw paneldiscussie. Daar was de enquete toch even niet-representatief? Kortom, wat was het doel van de enquete, als er selectief mee wordt omgegaan?

  Het artikel wil uitgaan van een ‘constructieve houding’. Niet voor de rekentoets zijn -mede omdat die toch doorgaat- vind je niet constructief. Vervolgens zeg je wel dat het FI (tijdelijk) dicht moet omdat ze te dominant zijn (geweest). Blijkbaar is een constructief middengeluid dan opeens niet meer nodig.

  Op twitter hadden we een mooi en interessant ‘meningsverschil’ over het nut van de enquete. Ik vind de rekentoets maar niets maar zoals je zelf al aangeeft ‘het is besloten’. Ik zei echter dat ik me het recht voorbehoud om niet mee te willen doen aan een enquete en ‘constructief meedenken’ als die mening straks door Minocw gebruikt wordt om mij bondgenoot te maken van iets waar ik niets in zie, de rekentoets. Mijn uitgangspunt was dat ‘ de politiek’ dergelijke geluiden nl. meteen zou omarmen, precies om die reden. Ik had eigenlijk niet verwacht dat degene die de enquete op die manier zou gebruiken de afnemer van de enquete zelf zou zijn: als bevestiging van de eigen mening.

  1. Beste Christiaan.

   Als jij met je gezin op vakantie gaat zet je dan ook altijd een volledig wetenschappelijk verantwoord onderzoek op om hun mening te peilen?

   Deze enquête was een globale peiling van de stemming onder de respondenten, niet meer, niet minder. Geen representatief onderzoek.
   Ik gebruik de resultaten daarom niet in mijn artikel, laat staan dat ik er mediaan, modus en gemiddelde mee ga bepalen, zoals jij kennelijk wilt. Ik hield mijn arm in het badwater en constateerde: de temperatuur van de respondenten is op de in mijn artikel genoemde punten ongeveer mijn temperatuur. Onder het motto: 70 mensen weten meer dan 1.

   Of bepaal jij de vakantiebestemming van je gezin helemaal in je eentje?

   Aan jou om nu je eigen artikel te schrijven, volledig naar je eigen mening. Ik wil dat artikel ook wel voor je schrijven, maar dan moet ik mijn uren wel in rekening brengen ;-).

  2. En, voor de duidelijkheid: ik heb de resultaten van deze enquête niet eens genoemd bij de paneldiscussie met OCW! Ik heb wel gezegd dat ik zo’n enquête gehouden had en dat die voor mijn eigen meningsvorming van belang is geweest.

   Ik hoop dat ik niet te veel uit de school klap als ik je nu verklap dat de gespreksleider bij OCW de vragen over % rekenmachinesommen en % contexten ook aan de deelnemers van het gesprek (zo’n 15 mensen) heeft voorgelegd. Ook niet meer dan de temperatuur van het badwater schatten. Niet meer, niet minder.

Reacties zijn gesloten.