Bertus nu al geslaagd voor zijn #rekentoets!

Volkskrant; 13 mei 2013
Volkskrant; 13 mei 2013

Het doet mij altijd deugd als een kritische lezer eens narekent wat een journalist met grote stelligheid in een krant beweerd heeft, zelfs als het gaat het om een volstrekt onbenullig onderwerp.

Vanmorgen kreeg Bertus Beltman uit Emmen de eer die hem toekwam: zijn rekenwerk werd door de Volkskrant beloond met plaatsing als Brief van de dag.

Ik heb geen flauw idee in welke fase van zijn educatie deze Bertus zich bevindt, maar voor mij heeft hij de voldoende voor zijn #rekentoets al binnen. Niet dat het rekenwerk zelf zo moeilijk was (niveau 2F, schat ik in), maar dat hij een kritische geest heeft dient gehonoreerd.

Deze is namelijk steeds harder nodig in een maatschappij waarin we constant gebombardeerd worden met getalsmatige gegevens, al dan niet als graphic vermomd, die veel krantenlezers gewoon voor zoete koek slikken. Gepast wantrouwen is hierbij echter op zijn plaats, ook – of misschien zelfs met name – als het data van zogenoemde datacheckers betreft.